Přechod na vysílání televize v kódu DVB-T2

Vážení klienti,
27. listopadu 2019 bude v Praze ukončeno vysílání multiplexu České televize v kódování DVB-T. Postupně bude zrušeno vysílání u dalších multiplexů v tomto kódování.

V bytových domech, kde je provozována společná televizní anténa, je pro přechod na nové kódování potřeba provést úpravy antén i zesilovače společné televizní antény. I po této úpravě již bude možné na společných anténách provozovat pouze televize nebo set top boxy, které podporují kódování DVB-T2.

Naši technici včas informovali zástupce domů v naší správě (výbory, předsednictva a soukromé vlastníky domů). Pokud zástupci domů odsouhlasili úpravu společné televizní antény, byla úprava provedena nebo je naplánované její provedení tak, aby nedošlo k přerušení příjmu.

Další informace o problematice naleznete na těchto odkazech:
dvb-t2.cz/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/technika/digitalni-pozemni-vysilani-dvb-t/vysilaci-sit-1/planovane-ukonceni-provozu/

Nová povinnost – dálkový odečet

Vážení klienti,

z přijaté Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti plynou pro bytové domy nové povinnosti. Konkrétně se jedná o požadavky na měřidla TEPLA a TEPLÉ VODY:

 • od 25. 10. 2020 je možné instalovat pouze měřidla s dálkovým odečtem
 • do 1. 1. 2027 musí být měřidla doplněna dálkovým odečtem nebo vyměněna za měřidla s dálkovým odečtem

Vzhledem k cyklu kalibrace 4 roky pro poměrová měřidla tepla a 5let pro poměrová měřidla vody (teplé i studené), je vhodné, když se bytové domy zaměří na první termín a nová měřidla již budou instalovat pouze s dálkovým odečtem.

Směrnice dále nařizuje, že:

 • od 25. 10. 2020 musí být k dispozici odečet 2x ročně, pokud jsou ještě měřidla bez dálkového odečtu. Pokud jsou již měřidla s dálkovým odečtem, musí být k dispozici odečet 4x ročně.
 • od 1.1.2022 musí být k dispozici odečet 1x měsíčně, mimo topné období je možné vynechat odečet tepla.

V odrážkách zmiňujeme odečet a v některých materiálech je zmiňováno vyúčtování, ale bude se nejspíše jednat o sdělení spotřeby za období, nikoli o vyúčtování nákladů. V současné době není k dispozici platná česká legislativa, a proto se podmínky pro české prostředí mohou ještě upřesnit, nicméně se nedá předpokládat, že by se směrnice EU neimplementovala.

Pro bytové domy znamená tato legislativa to, že by již měly při výměně/kalibraci měřidel tepla a teplé vody měly zvážit, jestli vzhledem k času instalace splní stávající a budoucí požadavky. Dále je důležité mít jistotu, že instalovaná měřidla s dálkovým odečtem bude možné bez problémů odečítat v průběhu roku a zajistit obyvatelům přístup k informacím o spotřebě. Toto nařízení může klást velké nároky na odečtové firmy, zástupce domů a správce domů. Je proto vhodné tuto problematiku vyřešit včas.

Skutečný majitel SVJ - možná změna zákona

Dostali jsme neoficiální informaci, že by mohla být přijata novela zákona, která by zbavila společenství vlastníků povinnost do 1.1.2021 zapsat skutečného majitele. Pokud by došlo do doby účinnosti k této změně, budeme o ní naše klienty informovat. Zároveň jsme zatím pozastavili zpracovávání zápisů skutečného majitele pro klienty, kteří si tuto službu u nás objednali, aby nedošlo k marnému vynakládání prostředků.

Přerušení dodávky vody

PVK s předstihem oznámilo větší přerušení dodávek vody ve Stodůlkách 9.-10.4.2019:

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Amforová; Archeologická 1883/4; Bavorská 2879/3, 1138/6, 856/14, 2666/16, parcelní čísla: 1050/1, 1235/51, 1562/11; Bekova; Bellušova; Brdičkova (celá ulice - kromě č.p. 1878); Bronzová 2572/4, 1387/37, parc.č. 2010/172; Fantova; Flöglova; Františka Janečka; Hábova; Heranova; Holýšovská; Hostinského (celá ulice - kromě 2655/6, 1076/8); Hynka Puce; Chalabalova 1613/1, 1610/5, 1609/9, 1606/15, 1601/25, 1600/27, 1597/33, 1595/35; Chlupova; Jeremiášova 1106/1, 2581/2; Jindrova 1389/58; K Brance 1012/19; K Hájům 1233/2, 1068/4, 946/10, 821/11, 744/13, 745/15, 1318/16, 1287/22, 823/24, 1340/26, 717/28, parc.č.: 1050/285, 1235/37; Kálikova; Ke Golfu; Ke Kalvárii; Ke studánce; Kecova; Klečkova; Klementova; Klukovická; Kocianova; Kolovečská; Kopanina ev.č. 300114067; Kovářova sudá č.o. od 94/34 do 193/54, 1614/59, 545; Kuncova 1580/1, 1617/3, 2573/3a; Laurinova; Líšnická 974/3, 975/5; Lýskova 1593/38, 1589/41, 2071/53; Márova; Medunova parc.č. 160/17; Mukařovského 2934/1; Műnzerbergerových 2811/8; náměstí Junkových; Neústupného; Oistrachova parc. č. 140; Okruhová; Příčka; Siemensova; Svitákova; Šostakovičovo náměstí 1515/5; Šustalova; Tlumačovská 2833/23; Trávníčkova; U jezera (celá ulice - kromě 2031/34); V borovičkách; Vackova parc.č. 151/51; Vlachova; Waldesova; Za Mototechnou (celá ulice – kromě 2587/1, 2813/2b); z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Aktuální info zde.

Napojení na hasiče - nový alternativní dodavatel

Řadu let existoval monopol jedné firmy, která mohla zajišťovat on-line napojení elektrické požární signalizace na hasičský záchranný sbor. V současné době nabízí tyto služby nová firma. Firma nabízí podstatně nižší cenu, ale je potřebná značná investice do přechodu na novou technologii. Bohužel máme informace, že původní firma do dvou let skončí právě pro to, že nechce přejít na novou technologii komunikace. Je tedy otázka, zda nebude po této době existovat opět jen jeden dodavatel. Našim klientům postupně předkládáme nabídky alternativního dodavatele uvedených služeb.

Odměny - zvýšení hranice pro sociální pojištění

Od 1.1.2019 byla zvýšena hranice pro povinnost odvádět sociální pojištění z odměn statutárních orgánů (členů výborů a představenstev). Původní hranice 2499,-Kč/měsíčně byla zvýšena na 2999,-Kč/měsíčně. Je tedy možné vyplácet odměny 2999,-Kč měsíčně bez povinnosti odvádět sociální pojištění.

Vánoční přání

Všem našim klientům i dalším dobrým lidem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný start do nového roku.

Vaše domy, s.r.o.

Evidence skutečných majitelů - nová povinnost pro SVJ a BD

Vážení klienti,

chtěli bychom vás informovat o nové povinnosti, kterou na vás klade státní správa. Stát se rozhodl definovat a evidovat skutečné majitele všech právnických osob. Bohužel se tato povinnost vztahuje i na SVJ, BD. Jsou stanoveny lhůty pro splnění této povinnosti.

Kompletní informace naleleznete v sekci Informace pro zástupce domů.

 

Zvýšení pojištění odpovědnosti - Vaše domy, s.r.o.

Vzhledem k rostoucímu počtu klientů a také díky tomu, že vykonáváme již v několika domech funkci předsedy společenství, jsme se rozhodli zvýšit pojistnou částku pro krytí podnikatelských rizik. Pojistná částka pro odpovědnost za škodu způsobenou klientovi činí nyní 10.000.000 Kč.

Omezený provoz kanceláře - 19.9.2018

Dne 19.9. budou všichni zaměstnanci větší část dne na školení, proto bude provoz naší kanceláře omezený. Omlouváme se za případné obtíže.

Přechod na vyšší zabezepčení Internetu

V průběhu července dochází k aktualizaci webových prohlížečů. Nově budou vyžadovalt šifrování přihlašovacích údajů - protokol https. U webů, které nepoužívají šifrovaný protokol https, prohlížeče hlásí - nezabezpečený web a mohou odmítnout přístup.

My jsme již v počátkem května objednali aktualizaci našeho webu. Bohužel do dnešního dne nám dodavatel ani přes mnohé urgence a zaplacenou zálohu objednané řešení nedodal. Může se proto stát, že vám bude prohlížeč při přístupu k našemu webu hlásit, že není zabezpečený. Omlouváme se za obtíže při přístupu k našemu webu a ujišťujeme vás, že na odstranění problému pracujeme.

Vaše domy, s.r.o.

Nová technologie pro přeposílání zpráv

Vážení klienti,

náš poskytovatel webhostingových služeb nám oznámil, že přechází na novou technologii e-mailových konferencí. Tyto konference používáme pro komunikaci se zástupci domů. Důvodem pro změnu technologie je nižší bezpečnost současného systému, ukončení jeho podpory a omezené možnosti při filtrování nevyžádaných zpráv.

V průběhu června budou stávající konference včetně nastavení převedeny do nového systému. Převod proběhne bez výpadku. Nový systém bude fungovat stejně jako původní. Konference Vám nově bude automaticky zasílat zprávu o tom, že Vaší zprávu přeposlala účastníkům konference.

Věříme, že změna proběhne bez problémů a výhodou bude zvýšení bezpečnosti přeposílání zpráv.

GDPR - materiály rozeslány klientům

Dnes jsme našim klientům rozeslali materiály pro splnění požadavků GDPR při správě bytových domů. Dokumenty obsahují návrh dodatku ke smlouvě na správu domu, kde se zavazujeme ke splnění povinností zpracovatele, dokument pro provedení posouzení zpracování osobních údajů správcem osobních údajů a dokument s informací o zpracování osobních údajů a právy subjektu údajů pro obyvatele domů.

Pro zástupce domů jsme připravili také základní informace na našem webu.

Předpokládáme, že problematika splnění požadavků GDPR se bude dále vyvíjet a proto jsme připravení našim klientům poskytovat další informace.

Příprava na GDPR

Pro naše klienty (SVJ, BD, soukromí majitelé) připravujeme dodatek ke smlouvě pro správu domu. Tento dodatek bude obsahovat popis odpovědností správce a zpracovatele osobních údajů a zavážeme se v něm k dodržování konkrétních legislativních požadavků.

Dále připravujeme oznámení pro subjekty údajů (nájemce, vlastníky jednotek, družstevníky), které bude obsahovat označení správce a zpracovatele osobních údajů a práva subjektu vzhledem ke zpracování jeho osobních údajů. Tento dokument poskytneme našim klientům, aby jej sami nebo našim prostřednictvím distribuovali subjektům údajů.

Třetím dokumentem bude návod jak provézt analýzu zabezpečení osobních údajů zpracovávaných přímo správci údajů (SVJ, BD, soukromí majitelé). Naši klienti by si měli posoudit jaké osobní údaje, k jakým účelům a v jaké rozsahu zpracovávají. Následně by si měli posoudit, zda zpracovávají osobní údaje ke správným účelům a mají je odovídajícím způsobem zabezpečené.

Věříme, že vzhledem k současnému poznání podmínek zavedení Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů je to maximum, co je možné vykonat pro splnění legislativních podmínek.

Předkupní právo - opět v platnosti

Vážení klienti,

chtěli bychom vás informovat, že od 1. 1. 2018 nabylo opět v platnost tzv. předkupní právo (předkupní právo neplatilo od 1.1.2015 do 31.12.2017). Pokud spoluvlastník nemovité věci převádí svůj spoluvlastnický podíl, ostatní spoluvlastníci tedy mají k převáděnému podílu předkupní právo.

Pro členy společenství vlastník a bytových družstev je důležité vědět, že toto právo se vztahuje i na spoluvlastnictví jednotek hromadných garáží a spoluvlastnictví jednotek ve spoluvlastnictví všech členů společenství.

Předkupní právo, ale platí i v případě, pokud některý ze spoluvlastníků nemovité věci převádí svůj podíl bezúplatně (stanovuje se cena obvyklá). Předkupní právo neplatí, pokud se jedná o převod osobě blízké nebo jinému spoluvlastníkovi. Spoluvlastníci se nyní také mohou svého předkupního práva vzdát a to i s účinky na své právní nástupce.

Při prodeji svého podílu na jednotce tedy musí prodávající učinit spoluvlastníkům nabídku k uplatnění jejich předkupního práva, pokud spoluvlastníci nabídku, ve lhůtě určené navrhovatelem nepřijmou, jejich předkupní právo zaniká.

Pokud prodávající poruší povinnost nabídnout svůj podíl k odkoupení ostatním spoluvlastníkům, mají tito nárok na náhradu újmy, která jím tím vznikla. Porušení tohoto práva však nemá vliv na platnost uzavřené smlouvy. Nicméně poškozený spoluvlastník se může domáhat svého předkupního práva i na novém vlastníkovi podílu.

Celá problematika je, jak je zvykem v českém právu, mnohem složitější, proto doporučujeme pro konkrétní případy právní konzultaci.

 

Vánoční přání

Všem našim klientům bychom chtěli poděkovat za příjemnou spolupráci a přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

GDPR - hrozba pro SVJ a BD?

GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny zpracovatele a správce osobních údajů. Směrnice vstupuje v platnost od 25.5.2018. Obecně lze říci, že cílem této legislativy je důslednější a přesnější vymáhání pravidel, která jsou již řadu let upravena naším zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů. Pokud subjekt dodržuje stávající zákon, nebude mít problém přizpůsobit se drobným změnám. Konkrétní výklad pravidel se stále upřesňuje. Nejlepší zdroj aktuálních informací je Úřad na ochranu osobních údajů, který přináší v sekci Otázky a odpovědi praktické informace pro zpracovatele a správce osobních údajů.

V bytových domech osobní údaje zpracovávaní většinou správcovské firmy. Pro zpracování za účelem správy bytových domů, SVJ a družstev není potřebná registrace u úřadu. Každá správcovská firma si musí zajistit řádnou ochranu osobních údajů klientů a nesmí je používat k jinému účelu než je stanovený zákonem. V tom se s GDPR nic nemění.

Společenství a bytová družstva si však musí uvědomit, jestli osobní údaje vlastníků, nájemců a zaměstnanců, které zpracovávají, mají řádně zabezpečeny. V posledních letech si družstva a SVJ zřizovala nebo předplatila různé komunikační portály, kde jsou ukládány osobní údaje jejich členů ať už ve formě kontaktních údajů nebo třeba uložených smluv, presenčních listin, zápisů a jiných dokumentů. Zabezpečení těchto míst a smluvní ošetření zpracování osobních údajů provozovateli portálu by mělo být předmětem zkoumání. V neposlední řadě by si družstva a SVJ měla uvědomit, že je nezbytné chránit osobní údaje i v listinné podobě, na fyzických nosičích dat a v počítačích uložených například v prostorách v domě. Přístup ke všem osobním údajům a to i v archivech by měl být omezený pouze na oprávněné osoby (představitele SVJ a BD).

GDPR - je v některých článcích na internetu prezentováno s cílem vzbudit paniku a nabídnout odpovídající placená "školení", "semináře", "konzultace" a "certifikaci". Představitelé subjektů by si proto měli rozmyslet a ověřit jestli nabízené služby opravdu potřebují a zda jsou nabízeny za odpovídající cenu.

Jak je vidět, situace v implementaci GDPR je zatím ještě částečně nejasná. My však problematiku stále sledujeme a našim klientům dáme včas praktická doporučení jak na impelmentaci těchto pravidel reagovat.

Jak zajistit byt před dovolenou?

Naše mnohaleté zkušenosti se správou bytových domů nás vedou ke konkrétním doporučení, která vychází z nejčastějších problémů řešených v průběhu letních a zimních dovolených. Není naším cílem uvést všechny mnohokrát publikované a „drahé“ rady. Uvádíme jen „levné“ a podle našeho názoru důležité rady vycházející z našich zkušeností. 

 1. V bytě nenechávejte otevřená okna a balkónové dveře a to ani na ventilaci nebo mikro ventilaci.
 2. Pokud máte okna nebo lodžii v dosahu ze země nebo ze střechy, osaďte si kliky s aretací pomocí tlačítka nebo zámku.
 3. Nenechávejte klíče od vozidel a nemovitostí a další lehce přenosné a hodnotné věci volně přístupné.
 4. Zajistěte si vybírání schránky každý týden.
 5. Vypněte přívod vody do bytu (případně topení v letním období). Ventily jsou zpravidla u bytových měřidel.
 6. Vypněte elektrické spotřebiče, které nemusí být zapnuté v průběhu dovolené.
 7. Ujistěte se, že jste správci nahlásili aktuální kontakt pro řešení havárií v bytě.
 8. Uložte záložní klíče od bytu u někoho, kdo může byt zpřístupnit v případě havárie.

 

NOZ - co platilo, neplatí…

Ve své praxi se ještě občas setkáváme se dvěma zásadními otázkami při změně stanov SVJ vzniklých před 1.1. 2014. První je, zda je potřeba notáře ke změně stanov a druhá zda je nutné upravit název společenství v souladu s NOZ.

Stanovy
Některé rejstříkové soudy odmítaly vložit změnu stanov jinak než formou notářského zápisu. Na společenství tedy bylo, zda si objedná notáře a zaplatí cca 8.000- Kč za notářský zápis osvědčující změnu stanov nebo zda schválí změnu stanov bez účasti notáře a „zkusí“ zda rejstříkový soud nové stanovy do rejstříku vloží. Rovněž bylo v odborné veřejnosti zmiňováno, že soud sice může stanovy do rejstříku vložit, ale později se může ukázat tato forma změny jako neakceptovatelná. Řada společenství se proto rozhodla investovat nemalé prostředky do notářského zápisu.
Rejstříkové soudy dva a půl roku nebyly schopny sjednotit svou judikaturu. Nakonec se tak stalo a rejstříkové soudy by se měly řídit pravidlem, že společenství vzniklá před 1.1.2014 (pokud to jejich stanovy nevyžadují) nemusí provádět změny stanov formou notářského zápisu. Bohužel se zdá, že peníze marně vynaložené na notářské zápisy již společenstvím nikdo nevrátí.

Název
NOZ v § 1200 odst. 2 písm. a) vyžaduje, aby název společenství obsahoval slova „společenství vlastníků“ a označení domu. Tato podmínka byla novelizací NOZ formou zákona č. 460/2016 Sb. ze dne 14. 12. 2016 zrušena. Změna názvu společenství vzniklých před 1.1.2014 již není vyžadována.
Společenství, která změnu provedla a v termínu požadovaném NOZ investovala do následné změny všech dokumentů a informování dodavatelů, odběratelů, úřadů atd. opět vynaložila tyto prostředky zbytečně bez naděje na jejich náhradu.

Závěrem
Často se uvádí, že Češi nechávají vše na poslední chvíli, nebo rovnou požadavky legislativy ignorují. Bohužel zmíněné příklady dokládají, že tato praxe může ušetřit značné finanční prostředky a zbytečně vynaloženou energii…
 

Přijímání pošty pro SVJ a BD

Od počátku naší činnosti se potýkáme s tím, že členové výborů a předsednictev některých našich klientů nevybírají pravidelně poštovní schránky jejich společenství a družstev nebo nevyzvedávají doporučené zásilky pro tyto subjekty. Některé instituce a firmy bohužel neakceptují změnu zasílací adresy na správce nebo je tato změna pro SVJ a BD komplikovaná.

Pro několik našich klientů však mělo zanedbání vyzvedávání pošty určené jejich subjektům neblahé následky. Příkladem může být několik případů zrušení pojistné smlouvy, kdy dům byl několik měsíců nepojištěný, zrušení řízení na rejstříkovém soudu pro nedodání požadovaných dokumentů nebo prodloužení řešení pojistných událostí. Řada zákonných sankcí také hrozí od úřadů, které vyžadují komunikaci přímo s SVJ a BD.

Chtěli bychom tímto apelovat na členy výborů a předsednictev aby nezanedbávali povinnost přijímat poštu pro své subjekty. Zároveň velmi doporučujeme zřízení datové schránky pro jejich právnické osoby. Tento úkon je velmi jednoduchý a časově i technicky nenáročný (doporučujeme používat Czechpointy na úřadech, nikoli na pobočkách České pošty). Datová schránka se následně nastaví tak, aby zasílala výzvy k vyzvednutí dokumentů. Datová schránka nevyřeší všechnu důležitou korespondenci, ale významnou část ano protože například státní správa je povinná přes DS komunikovat přednostně. Zároveň se také zjednodušuje komunikace druhým směrem, kdy místo tisku dokumentů a zasílání doporučenou poštou, je možné většinu podání jednoduše zaslat úřadům z datové schránky.

Změna sídla

V souvislosti se stěhováním do nové kanceláře jsme změnili také adresu sídla společnosti. Nyní již máme stejnou adresu sídla společnosti i kanceláře na Praze 5. Adresa: Vaše domy, s.r.o., Kovářova 39/23, 155 00 Praha 5.

Změna adresy - stěhování

Vážení,

po osmi letech majitel domu, ve kterém sídlíme, prodal dům obci pro vybudování domova pro seniory. Byli jsme proto nuceni najít novou kancelář. Naše nová kancelář se nachází v historické budově v Kovářově ulici č. 23 ve Stodůlkách naproti kostelu, cca 2km od naší současné kanceláře. 

Stěhování bude probíhat 20. a 23.1.2017. V těchto dnech mohou být naše služby omezené.

Jak se k nám dostanete:

Autem: Z ulice Armády nebo Oistrachova zahnete do ulice Mládí (okolo KD Mlejn). Na první křížovatce zahnete vlevo a po cca 300m uvidíte po levé straně budovu ve které sídlíme. Parkování je přímo před budovou nebo v blízkém okolí.

Metrem: Ze stanice "Stodůlky" se vydejte na východ na Šostakovičovo náměstí. Na konci náměstí zahnete vlevo po chodníku dolů na náměstíčko. Pokračujte ve směru, ze kterého jste přišli, do uličky K Brance. Po cca 70m uvidíte vpravo budovu, ve které sídlíme (na křižovatce ulic K Brance a Kovářova).

Autobusem: Ze zastávky "Kovářova - KD Mlejn" (BUS 174, 137) se vydejte z kopce (po levé ruce budete mít KD Mlejn). Na nejbližší křižovatce zahněte vlevo, na další křižovatce opět vlevo do ulice Mládí, která přechází v ulici Kovářovou. Kovářovou ulicí směrem ke kostelu ujdete cca 300m a vlevo uvidíte budovu, ve které sídlíme.

Nová adresa:

Kovářova 39/23, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Mapa

Vánoční přání

Společnost Vaše domy, s.r.o. přeje všem svým klientům krásné prožití Vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2017.

Novoročenka VD 2017

Vzdělávací vycházka po Jinonicích a Butovicích 6. 10. 2016

Vážení zástupci domů,

rádi bychom vám, jako správce vašeho domu nabídli malé poděkování za dosavadní spolupráci, a sice formou účasti na odborně komentované vzdělávací vycházce po historických Jinonicích a Butovicích dne 6.10.2016 od 17:30 hodin. Účast na vycházce je pro obyvatele námi spravovaných domů bezplatná.

Butovice - historické foto

Vycházka nás povede ze starých Jinonic, kde si ukážeme bývalý Jinonický dvůr, do starých Butovic, které si dodnes zachovaly svou venkovskou podobu a zůstaly tak v moři velkoměsta prakticky nedotčené. Zde nás čeká náves s rybníkem, několik velkých statků s barokními branami, vesnické domky a chalupy. Podíváme se také k románskému kostelu sv. Vavřince s dřevěnou zvonicí a prohlédneme si tamější romantický hřbitov. Zjistíme také kde se rozkládalo butovické hradiště, nejstarší doklad zdejšího osídlení.

Vycházku po odborné stránce povede Ing. arch. Petr Kučera, který má v popularizaci architektury značné zkušenosti a možná jste se s ním již setkali v rámci sdělovacích prostředků (více např. zde a zde  ). Zde můžete nahlédnout na reakce na vycházku po Stodůlkách v létě.

Protože počet účastníků na vycházce je kapacitně omezen, je třeba se předem zaregistrovat zde:

goo.gl/forms/y7LRc3dT43jGAOvi2

V případě, že by se na vás nedostalo místo, či nebudete mít v uvedenou dobu čas, nezoufejte. Když bude zřejmé, že by mezi vámi byl o podobné akce větší zájem, pokusíme se vycházky opakovat.


Děkujeme vám za dlouhodobou spolupráci a těšíme se na případné setkání s registrovanými dne 6. 10. 2016 v 17:30 ve vestibulu stanice metra Jinonice.

S úctou
S pozdravem,
Ing. Jan Zíka

Termín pro úpravu stanov SVJ se přibližuje

Zjišťujeme, že i řada našich klientů zatím neuvedla stanovy SVJ do souladu s Novým občanským zákoníkem. Termín je jednoznačně stanovený zákonem do 31.12.2016. Je jisté, že po tomto termínu budou desítky, možná stovky SVJ, které změnu v termínu neprovedou. Jsme však přesvědčeni, že členové výborů a předsedové společenství se vystavují velkému riziku, že ponesou případné následky nesplnění této zákonné povinnosti.

Pokoušíme se proto povinnost přizpůsobit stanovy Novému občanskému zákoníku našim klientům opět připomenout a poskytnout jim podporu pro provedení této změny.

Jak zajistit byt před dovolenou?

Naše mnohaleté zkušenosti se správou bytových domů nás vedou ke konkrétním doporučení, která vychází z nejčastějších problémů řešených v průběhu letních a zimních dovolených. Není naším cílem uvést všechny mnohokrát publikované a „drahé“ rady. Uvádíme jen „levné“ a podle našeho názoru důležité rady vycházející z našich zkušeností.

 • V bytě nenechávejte otevřená okna a balkonové dveře a to ani na ventilaci nebo mikro ventilaci.
 • Pokud máte okna nebo lodžii v dosahu ze země nebo ze střechy, osaďte si kliky s aretací pomocí tlačítka nebo zámku.
 • Nenechávejte klíče od vozidel a nemovitostí a další lehce přenosné a hodnotné věci volně přístupné.
 • Zajistěte si vybírání schránky každý týden.
 • Vypněte přívod vody do bytu (případně topení v letním období). Ventily jsou zpravidla u bytových měřidel.
 • Vypněte elektrické spotřebiče, které nemusí být zapnuté v průběhu dovolené.
 • Ujistěte se, že jste správci nahlásili aktuální kontakt pro řešení havárií v bytě.
 • Uložte záložní klíče od bytu u někoho, kdo může byt zpřístupnit v případě havárie.

S architektem po Stodůlkách - reakce účastníků

Vycházky s architektem po Stodůlkách se zúčastnilo cca dvacet osob. Kladné reakce účastníků nás velmi potěšily a motivují nás k tomu, abychom podobné akce dále pořádali. Pan architekt má zpracované povídání i o dalších čtvrtích, takže se pokusíme na podzim uspořádat další vycházku s odborným výkladem o historii a architektuře.

Reakce účastníků vycházky po Stodůlkách 16.6.2016

Děkujeme mnohokrát, že jste nám umožnili krásnou vycházku s panem architektem Kučerou.
Budeme se těšit na další, třeba ty navrhované Jinonice.
Zdravíme a přejeme hodně úspěchů a pěkné dny.
Mgr. L. Z. , A. P.
---------------------------------------------------------------------------------------

Dobry den,
dekujeme za prijemny vylet s poucenim. Bylo to moc pekne a radi se zucastnime i dalsich podobnych akci, budou-li nejake.
K.
---------------------------------------------------------------------------------------

Dobry den pane inzenyre Ziko,
Prohlidka Stodulek s Ing. arch. Kucerou se mne i manzelovi moc libila a radi bychom se zucastnili i pripadnych dalsich Vami poradanych akci.
S pozdravem
V.
---------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

dnes jsme se s manželem zúčastnili vycházky s architektem Kučerou a chtěli bychom vám moc poděkovat, za zorganizování této akce. Přistěhovali jsme se do Stodůlek před 16 ti lety, a i když jsme si je již za ty roky docela dost prošli, přesto se nám procházka s výkladem a historickými souvislostmi velice líbila.
Moc vám za to děkujeme a pokud budete organizovat podobnou akci v některé jiné části , budeme rádi, pokud se o akci dozvíme.

Přejeme vám příjemný den.

manželé S.
---------------------------------------------------------------------------------------

Dobry den,

velice zajimavy a srozumitelný výklad po stopách historie Stodulek.

U.
 

S architektem po Stodůlkách

 Společnost Vaše domy, s.r.o. pořádá pro klienty tématickou vycházku po čtvrti Stodůlky


Vycházka: Stodůlky aneb od vesnice k sídlišti  

V rámci vycházky si prohlédneme staré Stodůlky, poznáme jejich historii a zajímavé venkovské stavby z doby, kdy byly malou vesničkou daleko za Prahou. K tomu nám pomohou historické plány a staré pohlednice. Zaměříme se však také na sídliště Stodůlky, jeho koncepci a stavební vývoj.   

Podrobnější popis

Stodůlky, to není jen stanice metra a sídliště! Stačí kousek popojít a objevíme se ve zcela jiném světě, kde se jakoby zastavil čas. V moři panelových staveb se jako zapomenutý ostrůvek objeví staré Stodůlky, vesnička, která si dodnes zachovala mnohé ze své původní venkovské atmosféry a zástavby. Najdeme zde náves se starou školou, romantický kostelík na kopci, krásné statky s barokními branami i chudé domky venkovského obyvatelstva.

V roce 1974 byly Stodůlky připojeny k Praze a v následujících dvou desetiletích obklopeny souborem panelových sídlišť Jihozápadní město pro téměř 80 000 obyvatel. Ačkoliv se ráz krajiny tímto podstatně změnil, staré Stodůlky zůstaly stranou výstavby a zachovaly si svou původní tvář.  Je zde ale ještě více, například studánka s pramenem Prokopského potoka a přilehlým přírodním parkem nebo nedaleká a rovněž zachovalá vesnice Řeporyje.

 

Kamerové systémy v bytových domech?

Jestli provozujete ve vašem domě kamerový systém, či uvažujete o jeho nové instalaci, tak vám doporučujeme prostudovat nové stanovisko č. 1/2016 Úřadu pro ochranu osobních údajů z 22.1.2016 dostupné zde.


Než se sami pokusíme stanovisko interpretovat, tak jsme zaslali na Úřad pro ochranu osobních údajů další zpřesňující dotazy, viz dopis.

O odpovědi úřadu vás budeme informovat.

Vánoční přání

Spokojené prožití vánočních svátků vám přejí Vaše domy, s.r.o.

Repase nebo výměna měřidel?

Bytová měřidla vody a bytové kalorimetry jsou dle zákona o metrologii tzv. stanovená měřidla. Vodoměry podléhají periodickému ověření (vyhl. 285/2011 Sb.) v intervalu 5let a kalorimetry v intervalu 4roky. Měřidla bez platného ověření nemohou být použita k rozúčtování nákladů. V bytových domech se proto opakovaně řeší otázka, zda  nechat ověřit stávající měřidla nebo pořídit nová. Pokusili jsme se shrnout hlavní faktory, které by měly být vzaty v úvahu při takovém rozhodování.

Ověření měřidel:

+ úspora nákladů (nemusí platit vždy)
- potřeba dvou návštěv v každém bytě (demontáž stávajícího měřidla + montáž bypasu; montáž ověřeného měřidla)
- spotřeba po dobu ověřování (cca 14-30dní) není měřená (pokud nejsou zapůjčená jiná měřidla)
- nutná repase měřidel
- nezrepasovatelná měřidla je nutné nahradit novými (rozdílná životnost i kalibrační lhůty u repasovaných a nových měřidel)
- omezená záruka na repasovaná měřidla (obvykle 6 měs.)

Nákup nových měřidel:

+ záruka na měřidlo (obvykle na celý první kalibrační cyklus).
+ pouze jedna návštěva v bytě (výměna starého za nové měřidlo + odečet a plombování)
+ není přerušeno měření spotřeby
- omezená nebo žádná hodnota původních měřidel (zpravidla hodnota šrotu)
- vyšší cena nového měřidla oproti repasi (nemusí platit vždy)

Domy pochopitelně volí i další možnosti jako například provedení výměny měřidel za nová s tím, že původní se uloží. Takové rozhodnutí má však další aspekty jako je otázka v jakém stavu budou oběžná měřidla po 4-5ti letech skladování. Někteří dodavatelé rovněž nabízí zrepasovaná a ověřená měřidla s omezenou zárukou a nižší cenou.

Jako správce bytových domů se setkáváme velmi často s tím, že domy preferují spíše rychlou výměnu za nová měřidla a plnou záruku před úsporou nákladů na pořízení nových měřidel. Tato úspora může být navíc snížena o náklady na individuální výměny vadných měřidel v průběhu cyklu. Včasná identifikace vadných měřidel je rovněž problematická.

Přejeme vám abyste byli se svým rozhodnutím spokojení.

 

Změny v zákoně o službách

chtěli bychom vás informovat o dalších legislativních změnách. Ve Sbírce zákonů vyšla novela č. 104/2015 Sb., kterou se mění Zákon o službách č. 67/2013 Sb. Hlavním obsahem novely je změna v pravidlech pro rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu. Podrobnosti jsou určeny vyhláškou 269/2015 Sb. která nahrazuje vyhlášku 372/2001 Sb.

Změny jsou platné od vyúčtování roku 2016.

Vytápění
Společenství vlastníků a bytová družstva mají větší volnost v rozdělení nákladů na základní a spotřební složku. Základní složka je rozdělena podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů. Spotřební složka je stanovena na základě odečtů bytových měřidel. Nově je zde dána možnost volby pro základní složku v rozmezí 30 - 50% nákladů (dříve 40 - 50%). Vyšší základní složka je vhodná např. pro bytový dům s větším počtem neobývaných bytů a pronajímaných nebytových prostor. Nižší základní složka by měla motivovat k úsporám tepla.

Další změna nastala v korekcích topných nákladů. V domech, ve kterých jsou osazena bytová měřidla tepla, nesmí rozdíly v nákladech bytu nebo nebytového prostoru na vytápění překročit hodnotu o 20% nižší a hodnotu o 100% vyšší oproti průměrným nákladům na 1m2 započitatelné podlahové plochy. Původní hodnoty byly -40% a + 40%.  Posunutím spodní hranice ztrácí smysl se nechávat vytápět od sousedů. Posunutím horní hranice jsou zase omezeny případy, kdy uživatelé plýtvali teplem s vědomím, že po překročení horního limitu korekce jim teplo nad hranicí limitu platí ostatní. Posunutím uvedených limitů tak dochází ke spravedlivějšímu rozúčtování nákladů na vytápění.

Výroba teplé vody
U teplé vody zůstávají parametry stejné. Základní složka nákladů na teplo pro výrobu teplé vody činí 30% a spotřební složka 70%. Základní složka nákladů na studenou vodu spotřebovanou na výrobu teplé vody činí 0% a spotřební složka 100%.

Pokuty
Dále se mění výše pokuty při prodlení s plněním povinností dle zákona č. 67/2013 Sb.  Nově je pokuta stanovena na max. 50 Kč/den (původně 100Kč/den). Pokuty mohou být uplatněny například v případě prodlení uživatelů bytů a nebytových prostor s pravidelnými měsíčními platbami, nehlášením rozhodných změn pro vyúčtování, prodlení společenství nebo družstva s vyúčtováním apod.

Měřidla
Nově je rovněž lépe vymahatelná instalace, servis a odečítání bytových měřidel. Neumožní-li totiž uživatel bytu nebo nebytového prostoru instalaci měřidel, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto uživatele spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů, připadajících na 1m2 podlahové plochy (teplá voda), resp. započitatelné podlahové plochy (vytápění) všech bytů a nebytových prostor.

Možnost volby mají tedy bytová družstva a společenství vlastníků ve stanovení poměru základní a spotřební složky pro vytápění. Ostatní změny platí automaticky.

Novela zákona o účetnictví 2015

21. srpna 2015 byl schválen zákon č. 221/2015, kterým se mimo jiné mění také zákon o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl již uveřejněný ve Sbírce zákonů a pro společenství vlastníků (dále jen SV), resp. pro bytová družstva (dále jen BD) přinese následující novinky:

1.      zatřídění SV / BD do účetní kategorie

2.      povinnost zveřejňovat účetní závěrku

Některé důsledky novelizovaného zákona budou spojené až s obdobím od jeho účinnosti, tedy od 1.1.2016. Některé však působí retroaktivně a vyžadují podniknutí dřívějších kroků.

Další informace si můžete přečíst v kompletním článku v sekci webu Pro zástupce domů.

Účet pro BD, či SVJ u České spořitelny

Protože ubývá počet našich klientů, kteří využívají účty u České spořitelny, obrátili jsme se na ČS s následujícím dopisem. O reakci ČS budeme naše klienty informovat.


Vážená Česká spořitelno,

píši Vám jako dlouholetý klient, ale hlavně jako jednatel společnosti, která se dlouhodobě zabývá správou bytových domů. Našim klientům, kterými jsou především společenství vlastníků jednotek a bytová družstva  poskytujeme správu technickou i ekonomickou. V rámci té ekonomické též spravujeme jejich účty vedené u různých bank. Při této činnosti sledujeme a srovnáváme služby a nabídky jednotlivých ústavů a tyto informace pak poskytujeme našim klientům tak, aby se pokud možno z naší strany cítili opečováni a měli přiměřenou jistotu, že od dodavatelů získávají pokud možno nadprůměrné služby. To je součást naší práce.

V průběhu času jsem se pokoušel jsem se vícekrát přes Tvé pracovníky upozornit na to, že Tvé bankovní služby, které typický dům potřebuje a využívá, z takového srovnání nevychází nejlépe a tázal jsem se, jestli je možnost v této věci pro naše klienty něco udělat. Bohužel musím konstatovat, že se mi nepodařilo ničeho pozitivního dosáhnout a při posledním pokusu se mi ani nikdo neozval. Domnívám se, že je to škoda. Tyto subjekty jsou z principu velmi stabilní a shromažďují dlouhodobě prostředky v řádech statisíců až milionů Kč. U Vás však na poplatcích stále platí tisíce korun ročně a nadprůměrné zůstatky nejsou víceméně úročeny. Dovolávání se nabídky dalších služeb, dostupnosti a serióznosti v dnešní době nestačí. Typickému domu totiž postačuje dobře fungující internetové bankovnictví a zákonné pojištění vkladů. To ostatní jsou parametry, které víceméně nehrají roli. Důsledkem Vašeho dosavadního přístupu je, že domů, které máme ve správě a které mají u Vás účet, znatelně ubývá. Vy sami si to můžete včetně průměrných zůstatků na těchto účtech ověřit u účtů, ke kterým jsem měl, či v současné době doposud mám přístupová práva.

Toto Vám píši z důvodu, že kupodivu je stále co zachraňovat, ale nebudete-li schopni našim klientům poskytnout nějakou výhodu, která by odpovídala současné situaci na trhu, myslím, že dispoziční práva k účtům v ČS brzy nebudu potřebovat. Již vůbec se bohužel dnes nemůže stát, že bych Vaše služby nabídl vznikajícímu subjektu, který se teprve o založení účtu rozhoduje a který se na mě o podporu v tomto rozhodnutí obrátí.

Budu rád, když se nám podaří nalézt nějakou cestu, která tuto situaci změní. Minimálně z toho důvodu, že změna účtu u takového subjektu znamená i pro nás, jako správce, práci navíc. Tento dopis zveřejňuji na našich webových stránkách a stejně tak rád zveřejním Vaší odpověď obzvlášť v případě, že bude pro naše společné klienty příznivá. Tuto formu volím proto, že jiná, osobnější, se neukázala jako účinná.
Pro jednání s Vámi jsem vždy byl a do budoucna jsem připraven.

S úctou
jednatel společnosti
Vaše domy, s.r.o.

Dlužníci a sankce

Někteří klienti se nás dotazují, jaké sankce je možné uplatnit proti dlužníkům. Proto jsme připravili aktuální přehled možných sankcí.

Společenství vlastníků, bytová družstva i soukromí majitelé domů mohou využít sankcí zakotvených v legislativě a po dlužnících vyžadovat zaplacení úroku z prodlení a poplatku z prodlení. Je ale nutné rozlišovat typy předepsaných plateb.

Úrok z prodlení je možné použít na dluh na platbách příspěvků na správu domu a pozemku dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a pro platby nájemného. Současná výše úroku z prodlení činí 8,05% ročně.

Pro dluhy na platbách (včetně záloh) za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů je možné dlužníkovi předepsat poplatek z prodlení dle z. č. 67/2013 Sb. Poplatek je možné předepsat pokud prodlení přesahuje o více než 5 dnů splatnosti platby. Výše poplatku činí za každý den prodlení jedno promile (0,001) z dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. Výše poplatku z prodlení tedy činí min. 36,5% ročně.

Kromě uvedených sankcích se může SVJ shodnout na vlastních sankcích, kterými mohou zatížit dlužníky. Jedná se např. o sankci za pozdní platbu. Sankce však musí být přiměřená – nesmí odporovat dobrým mravům. Pokud by dlužník rozporoval výši této sankce, o její přiměřenosti by nejspíše rozhodoval soud.

Kromě uvedených sankcích si může SVJ nebo BD odsouhlasit vlastní sankce. Jedná se např. o sankci za pozdní platbu. Sankce však musí být přiměřená – nesmí odporovat dobrým mravům. Pokud by dlužník rozporoval výši této sankce, o její přiměřenosti by nejspíše rozhodoval soud.

Jak je vidět legislativa obsahuje rozdělení sankcí pro různé typy plateb a vznikl také značný nepoměr mezi výší sankcí. Sankce, které si stanoví společenství, nemusí být právně vymahatelné. Opakovaně diskutovaným problémem je nemožnost upřednostnit pohledávky SVJ a BD před jinými věřiteli nebo alespoň zajištění informovanosti o insolvenci dlužníka. SVJ a BD tedy stále zůstávají ve velké nevýhodě ve vymáhání svých pohledávek za spoluvlastníky a družstevníky. Bohužel na tomto faktu nic nezmění ani bezchybné a včasné upomínání.

EU - nucený konec části plyn. spotřebičů

Evropská unie se již delší dobu snaží snižovat emise spojené s provozem staveb. Bohužel náklady na toto snížení nesou zpravidla uživatelé. V letošním roce nás čeká zákaz výroby většiny běžných atmosférických plynových spotřebičů (kotlů, karem, ohřívačů vody apod.). Od 26.9.2015 se již nebudou vyrábět klasické atmosférické spotřebiče s výkonem nad 10kW využívané pouze pro vytápění a s výkonem nad 30kW určené pro vytápění a současně výrobu teplé užitkové vody. Omezení se zatím netýká turbokotlů, které mají přísun vzduchu pomocí ventilátoru.

Pro uživatele zakázaných spotřebičů to bude znamenat, že pokud bude jejich spotřebič neopravitelný, nebude ho možné nahradit stejným typem. Uživatel bude moci přejít na jiný způsob vytápění nebo ohřev teplé vody. Nebo bude muset investovat do turbokotle a vyřešit nucený přísun vzduchu novým přívodem nebo komínovou vložkou. Případně bude možné přejít na kondenzační kotel s výměnou komínové vložky. Výměny komínových vložek jsou velmi nákladné a u vyšších domů mohou snadno převýšit cenu vlastního kotle. Komíny kondenzačních kotlů musí být rovněž napojeny na kanalizaci, což může být další komplikace. Vzhledem k tomu, že kondenzační kotle jsou primárně určené pro nízkoteplotní vytápění (cca 35-50°C), u klasických otopných soustav nebude kondenzační provoz využitý (pracují s teplotami cca 70-85°C). Na rozdíl od atmosférických kotlů, jsou kondenzační i turbokotle konstrukčně složitější a tím vzrůstá riziko poruch a vzrůst nákladů na opravy. Kromě drobné úspory v provozu, která bude nejspíš vykoupena vysokými náklady na instalaci a servis, může být jediným skutečně pozitivním dopadem zmíněného nařízení snížení rizika otravy kysličníkem uhelnatým, který vzniká při nedokonalém spalování v atmosférických kotlích.


Uživatelé zakázaných spotřebičů by si již nyní měli rozmyslet, jak budou postupovat v případě, že se stávající spotřebič stane v budoucnu neopravitelným. Měli by si dopředu zjistit, jakým způsobem bude potřeba upravit zejména komín a jak dlouho bude tato úprava trvat, aby nebyli překvapení technickými problémy, které mohou výměnu kotle výrazně prodloužit nebo dokonce znemožnit.


Našim klientům jsme připravení zprostředkovat konzultaci s odbornými firmami, které v této problematice působí.

V jaké výši udržovat fond oprav?

Naši klienti často řeší otázku, jakou částku by měli naspořit a udržovat ve fondu oprav, aby měli k dispozici dostatečné finanční prostředky v době kdy je budou potřebovat.

Setkali jsme se s názorem, že by měla být stanovena hodnota významných částí budovy a stanovena doba jejich životnosti. Z těchto údajů by se měl vytvořit dlouhodobý finanční plán a dle plánu fond oprav postupně naplňovat. V plánovaných obdobích konce životnosti částí domu by se potom z fondu oprav měla financovat jejich obnova.

Taková strategie vypadá lákavě, ale vidíme několik zásadních úskalí:

 • Není známa cena oprav jednotlivých částí domu (zejména v horizontu desítek let).
 • Výrobci ani znalci nejsou schopni určit životnost částí domu.
 • Pokud by se spořily prostředky na kompletní obnovu částí domu podle plánu, tyto prostředky by byly znehodnocovány inflací (nelze je efektivně zhodnocovat).

Z naší praxe vyplývá, že typické, a podle nás logické, chování vlastníků je takové, že naplní fond oprav a udržují ho v určité výši. Tuto výši stanovíme společně se zástupci domu na základě našich zkušeností. Tato částka potom tvoří finanční rezervu pro pokrytí významných (zejména nenadálých) oprav, ale nepokryje například revitalizaci celého domu. Pokud je potřeba provést významné opravy jako je rekonstrukce střechy nebo obvodového pláště apod. není problém, vzít z fondu oprav pouze základ pro tuto investici a zbytek financovat z úvěru. Takové investice se navíc plánují několik let dopředu, a proto není problém udělat ve vztahu k této investici takový plán výdajů a příjmů fondu oprav, aby se fond pohyboval stále ve výši potřebné rezervy.

Na základě naší zkušeností se správou bytových domů máme ověřeno, že i když taková strategie nevykazuje parametry vysoce sofistikovaného plánování, v praxi výborně funguje.

Jaký bankovní účet pro SVJ?

1) Nejprve je dobré uvést, že v současné době mají všechny řádně působící banky na našem trhu zákonné pojištění, které je pro jednoho klienta ekvivalentem 100.000 EUR, tedy s rezervou cca 2,7 milionu korun. Jestliže by prostředky SVJ přesahovaly tuto částku, bylo by dobré je mít rozděleny minimálně do dvou peněžních ústavů.

Samozřejmě i s tímto pojištěním by v případě problémů banky bylo složité řešit okamžitou situaci, ale kritická situace by většinou nenastala, protože dodavatelé o vás, jako klienta vesměs stojí a asi by nebyl v takovém případně problém domluvit jiný termín zaplacení a hlavně na běžné provozní náklady se peníze vybírají průběžně.

Z tohoto pohledu se jeví další diskuze o bezpečností uložených prostředků jako nadbytečná, ač to může být častý argument velkých „kamenných“ bank.

2) Dalším parametrem je možnost zhodnocení volných prostředků. Zde upozorňuji, že nelze srovnávat s možnostmi fyzických osob (kterými často někdo ze SVJ argumentuje, neboť je sám využívá), protože ty jsou obecně lepší. Je třeba se zabývat pouze nabídkami pro právnické osoby. Další podstatným omezením je, že "investice" by měla být konzervativní. Výbor nerozhoduje o svých prostředcích, ale o prostředcích svých členů. SVJ není založeno za účelem zhodnocování prostředků, ale za účelem správy domu. Mělo jednat o jisté (pojištěné) uložení prostředků, tedy opět pouze u banky buď spořící účet, nebo termínovaný vklad. Zrovna nedávno bylo provedeno srovnání těchto produktů, viz následující odkaz:

http://www.uctysporici.cz/news/vybirame-vhodny-sporici-ucet-terminovany-vklad-pro-svj/

Uvedené lze zkoumat a získané úroky je třeba porovnat s výší poplatků, viz níže. Vyšší úroky jsou pouze u termínovaných vkladů na období několika let, což není pro SVJ vhodné. Na druhou stranu zase SVJ většinou nejedná ze dne na den a několikaměsíční termínovaný vklad je jistě možný. Lze např. uzavřít více smluv o TV na např. 6 měsíců, ale s posunutou splatností tak, aby šlo vždy řešit momentální situaci.

3) Z rozsahu poskytovaných služeb je pro SVJ ve většině případů podstatné pouze dobře fungující internetové bankovnictví. Ze zkušenosti správce převážně nových domů můžeme uvést, že SVJ v podstatě jiné služby nevyužívá (nedá se např. předpokládat, že by si chtělo brát úvěr / výjimky jsou jistě možné/, využívalo platebních karet, investičních nástrojů, byly by zapotřebí návštěvy banky, atd.).

4) Dalším parametrem je výše poplatků bance. U kamenných bank je běžné, že za jejich služby platíte řádově stovky Kč měsíčně, ročně tedy jednotlivé tisíce. Když se tyto platby rozpočítají na jednotlivé byty a měsíce, tak to sice není žádná horentní suma, ale možná je to zbytečné a tyto prostředky lze v rámci SVJ investovat lépe.

Za poslední cca dva roky se nejvíce našich klientů rozhodlo pro přechod do FIO banky. Hlavním argumentem byly právě nulové poplatky (to jako správce můžeme potvrdit) a splnění veškerého výše uvedeného. Podobnou nabídku má v současné době i Equa Bank, se kterou však nemáme zatím žádné zkušenosti. V každém případě se vyplatí kontaktovat i stávající peněžní ústav, zda pro vaše SVJ nemá nějakou výhodnější nabídku. Často v dnešním konkurenčním prostředí uspějete.


Přejeme vám šťastnou volbu.

Zelená úsporám i pro bytové domy

Ministerstvo životního prostředí vypsalo na letošní rok opět program Nová zelená úsporám. Do programu se mohou zapojit i bytové domy v Praze. Maximální výdaje na jeden projekt mohou být 10 mil. Kč. Je možné kombinovat více opatření, aby došlo k co největší úspoře a tím co největší dotaci. Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20% nákladů. Žádosti je možné podávat od 15. 5. do 31. 10. 2015 nebo do vyčerpání dotačních prostředků.

Pro naše klienty jsme připraveni zajistit další informace a podporu při zpracování projektů a žádostí.

Zákony upravující rozúčtování tepla vráceny sněmovně

Senát vrátil sněmovně k novému projednání oba zákony, které měly upravovat měření a rozúčtování tepla v bytech. Konkrétně se jedná o zákon o hospodaření energií zákon o poskytování služeb spojených s bydlením. Patrně nejzajímavější bude jednání o povinnosti instalovat v bytech měřiče tepla.

Taková kontroverzní nařízení byla v minulosti (například u termostatických hlavic) několikrát odkládána a nakonec zrušena. Doufáme, že i tentokrát ponechají zákonodárci na svobodné vůli společenství a družstev jakou metodu rozúčtování tepla zvolí a nebudou prosazovat nařízení, ze kterého profitují zejména výrobci technologií.

Již mnoho let se diskutuje o tom, že nejrozšířenější metoda rozdělování nákladů na topení s použitím indikátorů topných nákladů osazených na radiátorech, je neprůkazná a pracuje až se 100% chybou. Zároveň platí, že údajný požadavek Evropské unie na měření tepla na vstupu do každého bytu není technicky realizovatelný u domů s otopnou soustavou s více stoupačkami (např. panelové domy).

Po přijetí problematického zákona o službách a problematických ustanovení NOZ v oblasti rozúčtování nákladů v bytových domech můžeme jen doufat, že zákonodárci začnou v oblasti bydlení tvořit zákony pro občany a nebudou se snažit vnucovat nedokonalá pravidla v oblastech, kde nejsou potřeba.

Odstávka televizního vysílače 4.3.

Podle zprávy českých radiokomunikací bude ve středu 4.3.2015 prováděna plánovaná údržba televizního vysílače Praha-město. Výluka televizního vysílání potrvá od 6 do 15 hodin. Výluka rozhlasového vysílání potrvá od půlnoci do pěti ráno.

Nová sužba - on-line přístup

V závěru loňského roku jsme otestovali v pilotním projektu on-line přístup klientů do naší evidence. V první fázi jsme zajistili přístup zástupců domů k ekonomickým údajům domů, k evidenci bytů a nebytových jednotek a jejich uživatelů.  Přístupné jsou agendy evidence jednotek, předpisy, platby, dluhy, vyúčtování a dokumenty. Ve druhé fázi bude možné zřídit přístup i jednotlivým vlastníkům k informacím o jejich jednotkách včetně kompletní historie vyúčtování, aktuálních předpisů a plateb apod.

Věříme, že systém přispěje k lepší komunikaci mezi správcem a zástupci domů a mezi správcem a uživateli bytů a nebytových prostor.

Vánoční přání

Vážení klienti,

za celý kolektiv naší firmy vám přeji klidné prožití vánočných svátků a šťastný start do nového roku. Chtěl bych vám poděkovat za vaší podporu a spolupráci a věřím, že i v novém roce bude naše spolupráce úspěšná.

Za Vaše domy, s.r.o.

Patrik Kuta
jednatel

Novoročenka 2015

Nová kancelář - Praha 10

Od 1.11.2014 jsme zřídili novou kancelář pro obsluhu lokalit Praha 4,9 a 10. Zřízení nové kanceláře souvisí s rozvojem našich služeb v zmiňovaných lokalitách. Kancelář je umístěna přímo v budově pošty 100 00 ve Strašnicích. Adresa je velmi dobře zapamatovatelná: Černokostelecká 2020/20, Praha 10 a díky své poloze na známém místě nebudou  mít klienti problém nás najít. V okolí pošty je mnoho parkovacích míst a v oblasti nejsou modré zóny! Věříme, že zřízení nové kanceláře zlepší naší dostupnost klientům a přispěje ke zkvalitnění našich služeb.

Sleva na dani z příjmů pro důchodce i pro rok 2013

    Na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 16.9.2014 bylo Finanční správou dne 7.10. zveřejněno, že je možno nově uplatnit slevu na dani pro starobní důchodce ve výši 24.840,-Kč nejen v roce 2014, ale  i zpětně za rok 2013. To je dobrá zpráva pro starobní důchodce, kteří měli v roce 2013 příjem podléhající zdanění, tedy např. i pro členy výborů SVJ, či představenstev BD.

    Nejčastěji lze slevu na dani za rok 2013 uplatnit formou podání dodatečného daňového přiznání za rok 2013, případně podáním řádného daňového přiznání v případě, že daňové přiznání doposud podáno nebylo. V některých případech lze slevu dodatečně uplatnit i u zaměstnavatele (v případě, kdy pracující důchodce podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, bylo mu provedeno roční zúčtování záloh a zaměstnavatel tuto slevu nezohlednil).

    Slevu nelze uplatnit v případě, že příjem ze závislé činnosti byl zdaněn srážkovou daní.
 
    Sleva může být uplatněna formou výše uvedeného podání  ve lhůtě do 3 let od termínu pro podání daňového přiznání, tedy typicky do 1.4.2017. Podání by však mělo být zároveň učiněno do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy poplatník zjistil, že mohl daňovou slevu uplatnit.
Slevě na dani pro pracující důchodce se věnuje předcházející článek.

Více informací naleznete zde:
 
Zástupci domů v naší správě se mohou obrátit přímo na nás.

 

Sleva na dani z příjmů pro důchodce obnovena

    Na základě rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 10.7.2014 byla obnovena sleva na dani z příjmu pro starobní důchodce v roční výši 24.840,-Kč. Toto je dobrá zpráva pro starobní důchodce, kteří mají příjem podléhající zdanění, tedy např. i pro členy výborů SVJ, či představenstev BD. Slevu na dani lze uplatnit za celý rok 2014 (nikoliv však zpětně za rok 2013). NA ZÁKLADĚ NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU ZE DNE 16.9.2014 LZE UPLATNIT SLEVU NA DANI PRO STAROBNÍ DŮCHODCE I ZA ROK 2013.
Viz
nový článek.

       Za měsíce, kdy byl vyplácen příjem ze závislé činnosti (např. odměny členů výborů SVJ a představenstev BD) a sleva nemohla být uplatněna (1-7/2014), lze tuto slevu uplatnit i zpětně, buď v rámci provedení ročního zúčtování záloh u zaměstnavatele (o to je třeba u zaměstnavatele požádat), nebo v rámci přiznání podaného poplatníkem po uplynutí roku 2014 (když má např. poplatník jiné zdaňované příjmy). Za měsíce od 8/2014 včetně již lze slevu uplatňovat v rámci zúčtování měsíčního příjmu/odměny. Podmínkou jejího uplatnění je podepsání tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů u zaměstnavatele.
 
    Odpovědi na nejčastější otázky k této problematice naleznete na webových stránkách Finanční správy.(Finanční správa bohužel článek stáhla)
 
Zástupci domů v naší správě se mohou obrátit přímo na nás.

Povinnost instalovat měřidla tepla

I přes sliby Ministerstva pro místní rozvoj, stále není k dispozici vyhláška, která by upravila povinnost instalovat měřidla tepla v bytech a nebytových prostorech. Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění změn podle zákona č. 318 /2012 Sb. tedy ukládá v § 7 odst. 4 písmeno a) povinnost mít měřidla instalována od 1.1.2015, ale příslušná legislativa chybí. Není tedy stále stanoveno jaká měřidla a jakým způsobem mají být instalována.

Plná moc povinná i pro manžele - SJM

Nový občanský zákoník (NOZ) změnil pohled na zastupování vlastníků jednotek ve společném jmění manželů (SJM) vůči společenství vlastníků. Z § 1185 NOZ vyplývá, že spoluvlastníci jednotky musí mít stanoveného zástupce pro výkon práv vůči SVJ. Za spoluvlastníky jsou v tomto případě považování i manželé, kteří mají jednotku v SJM. Zástupce může být jeden z nich nebo i jiná osoba. Manželé (SJM) by tedy měli při presenci na shromáždění své právo zastupovat danou jednotku doložit plnou mocí. Plná moc nemusí být ověřená (pokud ovšem stanovy společenství neurčují něco jiného).


Dříve mohl za oba manžele (SJM) vystupovat na shromáždění kterýkoli z nich. Obvykle to byl ten, který podepsal presenční listinu. Nyní již musí manželé (SJM), předkládat plnou moc stejně jako podíloví spoluvlastníci jednotky. Částečně se dá dopad tohoto ustanovení zmírnit tím, že plné moci budou formulovány bez časového omezení. Bude je tak možné použít pro všechny schůze. Toto opatření však zkomplikuje evidenci, protože bude nutné udržovat přehled aktuálních plných mocí.
 

Doporučujeme se na tuto změnu připravit a přehledně formulovat požadavek na zastupování jednotek v SJM do pozvánek. Rovněž doporučujeme připojit k pozvánce formulář plné moci. Pokud společenství této změně nevyhoví, může se stát, že některá shromáždění mohou být zpětně prohlášená za neusnášeníschopná, případně bude nutné doložit plné moci zpětně.

 

Zdanění SVJ v roce 2014

Nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014, již nerozlišuje smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu. Tato skutečnost má také svůj daňový dopad. Přijaté úroky z účtů jsou od roku 2014 vždy předmětem daně z příjmů, tedy bez ohledu na to, zda plynou z běžného účtu či účtu termínovaného. Zákonodárce však prostřednictvím §38mb písm.b) sňal z SVJ povinnosti podat z tohoto důvodu přiznání k dani z příjmů právnických osob. Úroky z účtů SVJ budou daněné 19% srážkovou daní u zdroje, tedy přímo bankou (podle §36 odst.9 písm. b). Na výpisech z úročených účtů by se tak měly objevovat dva řádky: vyčíslení hrubého úroku a částka sražené daně.


V ZDP §18 odst. 2 písm. h je nově výslovně stanoveno, že předmětem daně nejsou příjmy SVJ z dotací, příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor (služby).


Předmětem daně zůstanou inkasované sankce (nejčastěji za pozdní úhrady).


Trochu nepříjemnou novinkou je §17a, který v odstavci 2 písmeno e) vylučuje SVJ z veřejně prospěšných poplatníků. Tento status nahradil dřívější termín „poplatník, který nebyl založený za účelem podnikání“, kterého SVJ daňově pozitivně využívala v podobě položky odčitatelné od základu daně.  Možnost uplatnění této odčitatelné položky už SVJ do budoucna mít nebude. SVJ by tedy mělo počítat s tím, že pokud jejich příjmy ze sankcí přesáhnou 2.000 Kč, vznikne jim nově daňová povinnost.

Zásadní změny legislativy pro bytová družstva

Rádi bychom vás informovali o některých změnách v legislativě upravující fungování bytových družstev (dále jen BD nebo družstvo). Změny vyplývají z nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. – dále jen NOZ) a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK). Jedná se o významnou úpravu zákonných povinností, jejichž nesplnění může významně ovlivnit fungování družstev.

Zásadní změnou oproti legislativnímu rámci danému obchodním zákoníkem je speciální úprava pro bytová družstva. BD tedy upravují §727 až 757 ZOK. Situace, které nejsou obsahem této části ZOK, pak družstva najdou v části ZOK věnované obecně družstvům (§552 až 726), popř. obecné úpravy obchodních korporací. Problematiku nájmu řeší NOZ.

Nejvíce se změny týkají stanov BD. Dle přechodných ustanovení ZOK (§ 777) zůstávají v platnosti současné stanovy, neplatnými se stávají pouze ta ustanovení, která jsou v rozporu s donucujícími normami ZOK. Do 30. 6. 2014 jsou družstva povinna přijmout stanovy dle nové právní úpravy a v této lhůtě je doručit do sbírky listin rejstříkového soudu. Podle našich zkušeností jsou často předmětem rozporu termíny svolávání členské schůze (nově nejméně 15 dnů před jejím konáním), délka funkčního období členů orgánu (nelze stanovit individuální délku funkčního období, celý orgán končí své funkční období najednou) či chybějící údaje, které ZOK považuje za povinné náležitosti stanov.

Nové stanovy budou mít pro fungování družstva mnohem větší význam, protože v mnoha případech se zákon odvolává právě na tento dokument. Družstva tak mají možnost stanovami do značné míry ovlivnit vlastní fungování. Mohou například omezit nebo vyloučit členství právnické osoby v BD či vyloučit spoluvlastnictví družstevního podílu u jiných osob než manželů. Pakliže stanovy výslovně nevyloučí spoluvlastnictví družstevního podílu, může počet členů (např. v důsledku dědění) významně narůstat a administrativně tak BD velmi zatěžovat.

Družstva, která nesplní výše uvedenou listinnou povinnost ve stanovené lhůtě, obdrží výzvu od soudu s dodatečnou lhůtou ke splnění povinnosti. Pokud BD ani v této lhůtě nové stanovy nedoručí, soud ho zruší a nařídí jeho likvidaci.

V dalším textu se pokusíme stručně shrnout změny, které změna zákonných norem přinesla.

Speciální úprava bytových družstev zahrnuje především:

        §727-728 dodatečná základní ustanovení (účel a předmět činnosti, firma obsahuje „bytové družstvo“)

        §729 pojem družstevní byt = družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor ve spolu/vlastnictví BD, který BD poskytlo do nájmu členovi družstva, který se podílel na jeho pořízení členským vkladem

        §731 dodatečné povinné náležitosti stanov (podmínky, za kterých členovi vzniká právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu + práva a povinnosti plynoucí z členství v BD) – změny této části stanov musí odsouhlasit všichni členové s nájemní smlouvu či právem na její uzavření

        §732 zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena

        § 733-735 členství v BD

        § 736 převod družstevního podílu (nově se spolu s družstevním podílem převádí také nájem či právo na nájemní smlouvu spolu se všemi souvisejícími právy a povinnostmi, tedy i dluhy)

        § 737 přechod družstevního podílu (nově převod DP ve společném jmění manželů přechází na pozůstalého manžela)

        § 738 rozdělení družstevního podílu (možné v případě nájmu nejméně dvou družstevních bytů, nelze stanovami omezit ani vyloučit)

        §739-740 společné členství manželů v BD (pokud je podíl ve SJM, zakládá právo na společný nájem manželů – přeměna společného členství manželů na výlučné členství jednoho z nich nemá vliv na společné nájemní právo)

        § 741-747 nájem družstevního bytu (obecně řešený v NOZ + právo člena BD na nájem na dobu neurčitou a stanovení nájemného ve výši účelně vynaložených nákladů na správu družstevních bytů, opravy, modernizace a rekonstrukce domů domu, příspěvek na tvorbu dlouhodobého zdroje na opravy a investice do družstevních bytů)

        §748-749 vypořádací podíl člena BD (pokud byl nájemcem a byt nevyklidil, splatnost vypořádacího podíl posunutá do 3 měsíců po vyklizení bytu)

        §750-752 omezení hospodaření BD (zisk nesmí být rozdělený mezi členy), omezení převoditelnosti vlastnického práva BD – výjimkou jsou převody do osobního vlastnictví členů-nájemců

        §753-754 samospráva BD

        §755 členská schůze BD (jeden člen má jeden hlas, možnost určit stanovami vyšší počet hlasů pro členy-nájemce)

        §756-757 zrušení a zánik BD (podíl na likvidačním zůstatku)

Obecná úprava družstev zahrnuje nově především:

        §562 povinnost mít informační desku

        §564 vkladová povinnost splatná dle stanov, nejdéle však do 3 let od vzniku členství

        §580 seznam členů (nově požadované také údaje o adrese pro doručování, dnu a způsobu vzniku či zániku členství, výši členského vkladu a rozsahu plnění vkladové povinnosti – oznamovací povinnost členů vůči družstvu)

        §608 finanční asistence (povinné uložení listiny o finanční asistenci do sbírky listin, může nastat např. při transformaci družstva na SVJ)

        §632 orgány družstva (nově výslovně stanoveno, že funkční období končí všem členům orgánu stejně)

        §636 členská schůze svolávaná nejméně 15 dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na webových stránkách družstva (nová povinnost mít webové stránky) a zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu (uveřejnění pozvánky na www se považuje za její doručení)

        §647-648 náhradní členská schůze (usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů)

        §652-655 rozhodování per rollam (musí ho dovolovat stanovy, členům zasílán návrh rozhodnutí a jeho odůvodnění s případně dalšími podklady a lhůtou pro doručení vyjádření člena dle stanov, jinak do 15 dnů od doručení – nedoručení vyjádření považováno za nesouhlas)

        §664-668 dílčí členská schůze (pokud se nemůže ČS sejít najednou, mezi první a poslední dílčí schůzi nesmí uplynout doba delší než 40 dnů + totožné programy dílčích schůzí)

        §669-671 shromáždění delegátů pro družstva, která mají více než 200 členů

Obecná úprava obchodních korporací

        §59-62 smlouva o výkonu funkce (musí mít písemnou formu, být schválená nejvyšším orgánem a musí obsahovat sjednanou odměnu, jinak výkon funkce považován za bezplatný – náležitostí smlouvy v případě sjednání odměny je přesné vymezení všech složek odměn, určení jejich výše a způsob jejich výpočtu)

Uvedené informace by vám měly dát přehled oblastí, kterými se zabývat.  Pro naše klienty zajišťujeme právní poradenství, které zajistí výklad a pomoc zejména při úpravě stanov. Zajišťujeme rovněž účast notáře na schůzích, která je nově vyždována při změně stanov.

 

Soud může zrušit SVJ !

V domech, kde vzniklo ze zákona SVJ, ale nebylo řádně založeno (stanovy a zápis v rejstříku), nebude Katastrální úřad provádět převody jednotek. KÚ vychází ze znění §1198 NOZ, kde vzniká SVJ zápisem nového vlastníka čtvrtého bytu. Další byt bude zapsán, až bude SVJ založeno a zapsáno v rejstříku.
 

Měla by to být motivace pro developery a kupující aby, jak se v minulosti stávalo, neignorovali povinnost SVJ formálně  založit. Stávalo se, že některá SVJ sice ze zákona vznikla, ale nebyla řadu měsíců a i několik let formálně založena. Důsledkem byly problémy s fungováním domu, protože nebylo možné uzavřít např. smlouvy s dodavateli médií a služeb. KÚ nyní v takové situaci vyzve vlastníky aby SVJ založili a pokud tak neučiní, soud zruší vznik SVJ. Tak již nebude možné provádět až do zjednání nápravy změny vlastnictví.
 

Kromě motivace k řádnému založení SVJ se samozřejmě otevírá možnost obstrukcí, kdy některý z vlastníků může blokovat prodej bytů, např. tím, že neschválí stanovy. To může mít pochopitelně dopad na všechny vlastníky. Ti by měli ve smlouvě koupi bytu vázat striktně na zápis do KN aby mohli v případě takové situace dostat peníze zpět.
 

Zajímavé je, že mechanizmus zrušení SVJ bude použitý i na ta SVJ, která neuvedou do 31. 12. 2016 své stanovy do souladu s NOZ!

 

Složenka na daň z nemovitosti vás může překvapit

Na konci roku 2013 byla Zákonným opatřením senátu (344/2013 Sb.) novelizován Zákon o dani z  nemovitých věcí (338/1192 Sb.). V důsledku této změny se vlastníkům jednotek může zvýšit daňová povinnost, pokud vlastní také podíl na pozemku, který přesahuje plochu zastavěnou bytovým domem a je ve výlučném užívání spoluvlastníků.

Koeficient, kterým se násobí upravená plocha jednotky, se zvýšil z 1,20 na 1,22. Dobrou zprávou pro poplatníky je skutečnost, že z důvodu této změny nemusejí podávat daňové přiznání. Finanční úřady tuto změnu provedou automaticky a novou daň vyměří z moci úřední.

Povinnost družstev zveřejnit pozvánku na schůzi na webu

Zákon o obchodních korporacích 90/2012 Sb. nabyl účinnosti od 1.1.2014. V § 636 se uvádí, že pozvánka na schůzi družstva musí být umístěna 15 dní před konáním schůze na internetových stránkách družstva. Zákon nedefinuje podrobnosti ani tato povinnost není stanovena nebo upravena jiným zákonem. Z výkladu právníků vyplývá, že povinnost uveřejnit pozvánku na stránkách družstva je nezpochybnitelná a je podmínkou platnosti schůze. Bytová družstva by si tedy, pokud je ještě nemají, měla webové stránky zřídit, případně se obrátit na správce domu s žádostí o pomoc v této věci.

Vánoční přání

Našim klientům i dalším návštěvníkům našeho webu přejeme klidné a šťastné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2014.

Novoročenka - Vaše domy, s.r.o.

Nový občanský zákoník - Zákon 89/2012 Sb.

Pro naše klienty a hlavně zástupce námi spravovaných domů jsme připravili přehled změn a důležitých pravidel nového občanského zákoníku. Text naleznete zde.

Zákon o službách č. 67/2013 Sb.

Někteří z vás již jistě zaznamenali, že byl v letošním roce přijat zákon o službách č. 67/2013 Sb., který upravuje problematiku vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů.  Tento zákon bude účinný od 1.1.2014 a zavádí některé podstatné změny ve vyúčtování služeb. Zákon se bude vztahovat poprvé na vyúčtování roku 2014.

Naši pracovníci absolvovali školení, kde byli se zákonem a jeho dopady seznámeni. Bohužel ne všechny věci ze zákona jasně vyplývají, a proto se dá předpokládat, že se bude dále zpřesňovat výklad některých ustanovení.

V dalším textu bych chtěl shrnout hlavní body, které tento zákon přináší pro společenství vlastníků a bytová družstva.
Zákon stanovuje podmínky pro stanovení záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby. Pojem služby, se kterým zákon pracuje, jsou služby přímo spojené s užíváním bytů. Nevztahuje se tedy např. na údržbu a opravy domu, revize apod.

Zákon definuje bytová družstva a společenství vlastníků jako poskytovatele služeb a nájemce družstva a vlastníky jednotek jako příjemce služeb.

Z § 4 vyplývá, že pokud nedojde k rozhodnutí družstva nebo společenství, mohou se stanovit zálohy na služby ve výši, která odpovídá minulé spotřebě s přihlédnutím k aktuálním cenám služeb. U vodného/stočného je možné bez rozhodnutí BD/SVJ stanovit zálohy maximálně ve výši minulé spotřeby nebo podle směrných čísel. Pokud mají tedy zálohy na vodu obsahovat v praxi potřebnou rezervu, musí se schválit na schůzi SVJ nebo BD.

§ 5 definuje způsob rozúčtování nákladů na služby. Podobně jako u záloh, zákon stanoví, že pokud se družstevníci/vlastníci neshodnou na jiných principech (rozhodnutí BD/SVJ), budou rozúčtovány takto:

-    náklady na čištění komínů podle počtu komínů a náklady na společnou televizní anténu podle počtu zásuvek STA
-    náklady na vodné/stočné pokud nejsou osazeny vodoměry, tak podle směrných čísel roční spotřeby stanovených přílohou č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
-    provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Je tedy vhodné, aby byl způsob rozúčtování zálohových složek odhlasovaný na shromáždění SVJ / schůzi BD nebo vyplýval ze stanov či z prohlášení vlastníka domu. V souladu s novým občanským zákoníkem, bude nezbytné od příštího roku způsoby rozúčtování uvést ve stanovách (změna stanov od příštího roku bude možná pouze za účasti notáře). Pokud tedy budete mít příležitost doplnit do stanov způsob rozúčtování již letos, může to být drobná výhoda.

Z § 6 vyplývá, že pokud BD/SVJ neschválí jiný způsob rozúčtování tepla, použije se vyhláška č. 372/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že standardně se podle této vyhlášky postupuje už nyní, není nutné v tomto podnikat nějaké kroky.

§ 7 přináší asi nejvíce nepříjemnou změnu. Vyúčtování od roku 2014 bude muset být provedeno nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období (do 30.4.). Finanční vyrovnání – přeplatků/nedoplatků musí být provedeno do 4 měsíců od doručení vyúčtování. Tyto povinnosti má BD vůči nájemcům a SVJ vůči vlastníkům. Bohužel v řadě případů není termín pro provedení vyúčtování splnitelný. Důvodem je fakt, že nejsou od dodavatelů k dispozici včas zúčtovací faktury, řeší se reklamace nákladů, zpracovává se rozúčtování měřených složek, nejsou k dispozici podklady od minulého správce apod. Termín zpracování vyúčtování tak v některých případech nemůže ovlivnit ani BD/SVJ, ani správcovská firma. Zákon však uvádí pokutu 100Kč/den za nesplnění této povinnosti u každého vlastníka/nájemce BD. Pokutu pak bude muset vlastníkům uhradit SVJ a nájemcům družstva družstvo (velmi logické…). Jak se bude posuzovat v zákoně uvedené „zavinění“ nesplnění těchto lhůt je ve hvězdách.
Toto pro praxi velmi obtížně aplikovatelné zákonné ustanovení lze však eliminovat stanovami. Pokud bude ve stanovách výslovně uveden termín pro předání vyúčtování služeb, použije se tento termín přednostně. Doporučujeme dát do stanov termín pro vyúčtování do šesti měsíců od skončení zúčtovacího období. Pokud by si SVJ/BD termín předání vyúčtování ve stanovách nezakotvily, bylo by nutné chybějící náklady pro vyúčtování vyčíslit jako dohady. Tento postup může být také v rozporu se zákonem, který v §7 hovoří o skutečných nákladech.

§ 8 vynucuje zpřístupnění podkladů pro vyúčtování příjemcům služeb (nájemci BD a vlastníci v SVJ). To je samozřejmě v pořádku a není problém zpřístupnit tyto podklady i např. na webu BD/SVJ. Dále je stanovena 30ti denní reklamační lhůta vyúčtování a vyřízení reklamace do 30ti dnů.

§ 9 umožňuje použít u krátkodobých nájemních vztahů místo předpisu záloh a jejich vyúčtování souhrnnou paušální platbu, ve které jsou náklady na služby spojené s užíváním bytu zahrnuté. Není tedy prováděno vyúčtování. Pokud je takový nájem uzavřen na dobu delší než dva roky nebo je uzavřen na dobu neurčitou a jsou odebírány spotřební složky (voda, teplá voda, teplo), nelze tento postup použít. Použití paušální platby tedy může být výhodné u kratších pronájmů nebo u pronájmů, kde nejsou spotřební složky spotřebovávány, např. pronájem skladu nebo garáže (kde není topení).

Zajímavý je ještě § 12, kde se stanoví „Příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.“ Je tady zakotvena povinnost hlásit změnu počtu osob. Bohužel možnost ověření počtu osob ani sankce v zákoně není, takže toto ustanovení příliš situaci nezlepší. Z pohledu zákona jde ale o porušení nepeněžní povinnosti, která může být sankcionována již zmíněnou částkou 100 Kč denně.

Od zákona o službách jsme očekávali stanovení jasných a v praxi použitelných pravidel, které se budou týkat veškerých služeb, které se v bytových domech vyskytují. Bohužel zákon řeší pouze velmi malou část této problematiky, a to ještě poměrně nešťastným způsobem. Dikce zákona je navíc v rozporu s novým občanským zákoníkem, který upřednostňuje dohodu stran před striktním zákonným omezením.

Návrh úspor nákladů pro naše klienty

Vážení představitelé domů,

              

chtěli bychom vám jako našim klientům zprostředkovat nabídky na úspory elektrické energie a plynu odebírané společenstvímivlastníků a bytovými družstvy.

 

Nabídka PRE

Pražská energetika, a.s. (PRE) vám opět po dvou letech nabízí podzimní slevovou akci. PRE nabízí zachování stávající ceny silové elektřiny a dále jednorázový bonus min. 2.000,-Kč zakaždé odběrné místo. PRE navíc uvádí, že nevyužitá část bonusu (pokud fakturace silové elektřiny nedosáhne výše bonusu v jednom vyúčtování) bude použitav dalším vyúčtování. Tyto dvě výhody jsou podmíněny tím, že s PRE uzavřetesmlouvu na dobu určitou do 31.12.2015, a tato se pak bude automatickyprodlužovat vždy o 12 měsíců, nebude-li vypovězena 30 dní před 31.12. Pro podrobnější informace se můžete obrátit přímo na web PRE nebo tel.: 267 055 555.

               

Aukce elektřiny a plynu

Další metodou jak ušetřit značné náklady na el. energii a plyn je účast v elektronické aukci. V létějsme aukci vyzkoušeli u jednoho domu a došlo k úspoře 30% v silové elektřině a 46% v paušálním poplatku za konkrétní odběrné místo. Silová elektřina tvoří cca 30-40% celkové ceny elektřiny.

Aukce pořádá společnost Ecentre. Společnost shromáždí smlouvy fyzických i právnických osob, které se chtějíaukce zúčastnit a vyzve dodavatele/obchodníky s těmito komoditami aby se do aukce přihlásili. Následně probíhá elektronické aukce. Výhercem se stane společnost, která nabídne nejnižší cenu. Účastníci aukce jsou následně povinni podepsat s vítěznou společností smlouvu se závazkem na dva roky. Společnost Ecentre ošetřuje předem, aby ve smlouvách nebyly ustanovení zvyšující cenu služby. Jsou rovněž ošetřeny výpovědní lhůty stávajících smluv. Klient se zavazuje podepsat smlouvu s novou společností až povypršení výpovědní lhůty původní smlouvy. Proces přípravy smluv a výpovědí zajišťuje společnost Ecentre. Nejbližší aukce se bude konat v říjnu. Skutečná výše úspory může být samozřejmě ovlivněna například snížením tržní ceny těchto služeb po dobu trvání smluvního závazku (dva roky). Další informace naleznetena webu Ecentre nebo tel.: 222 232 205.

 

Nyní je na vás, abyste serozhodli, zda využijete nabídku PRE (elektřina), přihlásíte se do aukce (elektřina, plyn) nebo ponecháte stávající smlouvy beze změny. Domníváme se, že by bylaškoda minimálně nevyužít nabídku PRE na paušální slevu.

 

             Prosíme vás o reakci do 20.9.2013.  Pokud nedostaneme do tohoto data vaše rozhodnutí, budeme předpokládat, že chcete zachovat stávající smlouvy nadodávku elektřiny a plynu.

             Za vyřízení změny smluv si neúčtujeme žádnou odměnu.

Nový televizní kanál ČT D/Art

Vážení klienti,

zaznamenali jsme, že v některých bytových domech nejde na společné anténě naladit nový televizní kanál ČT D/Art. Příjem je závislý na použité anténě a také na poloze domu vůči vysílači. Nový kanál je šířen z jiného multiplexu než ostatní kanály a proto není zaručeno, že stávající technologie televizní antény signál zachytí. V případě, že se jedná o problém ve vašem domě, neváhejte nás kontaktovat a my zajistíme nápravu. Náprava spočívá zpravidla v doplnění další antény a v některých případech i dalších aktivních prvků společné televizní antény.

Zelená úsporám 2013

Od 12. srpna je možné podávat přihlášky na čerpání dotace programu Zelená úsporám ze Státního fondu životního prostředí. Otevírá se tak opět možnost ušetřit část prostředků investovaných do rekonstrukcí bytových domů. Získání dotace je však podmíněno splněním přísných kritérií zaměřených na vliv rekonstrukce na úspory energií při provozu domů. Zájemci proto si musí nejdříve nechat zpracovat projekt, který prokáže, zda budou úspory taková, aby bylo možné o dotace zažádat. My máme kontakt na firmu, která takové projekty zpracovává a jsme připravení zajistit tuto službu pro naše klienty.

Nový občanský zákoník - bude platit?

Politická situace v naší zemi opět ohrožuje počátek platnosti nového občanského zákoníku. Stále není jasné zda se podaří schválit desítky navazujících zákonů, které jsou pro účinnost občanského zákoníku nezbytné. Tato situace opět ovlivňuje i naší činnost, protože stále nevíme jaké informace máme předložit našim klientům. Přitom všechna SVJ budou muset uvést své stanovy do souladu s novou úpravou. Na tuto změnu sice bude min. rok času, nicméně v praxi budou muset být nová pravidla uplatňována již od 1.1.2014. Věříme, že se podaří co nejdříve tento problém vyřešit abychom mohli naše klienty odpovídajícím způsobem informovat.

Povodeň v Praze - info pro klienty

Chtěli bychom informovat naše klienty, že aktuální informace o vývoji povodňové situace mohou zjistit na těchto místech:

Magistrát

Praha 1

Praha 2

Praha 5

Praha 16

Pokud získáme důležité informace pro konkrétní dům v naší správě, použijeme kontakty z naší databáze a budme obyvatele informovat. Stejně tak jsme připraveni organizovat práce pro zajištění chodu domů postižených povodní nebo záplavou.

Nejdůležitější informace:

3.6. 8:55 Praha 5 - Obyvatelé ulice Na Valentince mohou být v průběhu dne vyzvání k evakuaci

3.6. 14:22 Praha 5 - Radotín - Při povodni je kanalizace uzavřena a je pouze z jímek přečerpávána. Městská část proto žádá obyvatele o maximální omezení koupání, praní apod. aby nedošlo k zahlcení čerpadel a tím vystoupání splašků do domů.

3.6. 14:22 Praha 16 - Stále hrozí evakuace ulice Na Valentince

4.6. 8:33 Praha 5 - Evakuace nakonec nebyla nutá, průtoky se snižují

4.6. 8:33 Praha 16 - Průtok Berounky se mírně snižuje a prognózy z horních toků jsou příznivé. Hladinu vody však může ovlivnit upouštění vltavské kaskády.

4.6. 13:53 Praha 5 - V důsledku upouštění vltavské kaskády se očekává kulminace Vltavy až ve středu ráno. Možná evakuace části Smíchova tak není zažehnána. Domy v naší správě jsou mimo zónu možné evakuace.

5.8. 8:50 Praha 5 - Průtok Vltavy je stabilizovaný a mírně klesá.

5.8. 8:50 Praha 16 - Berounka již mírně klesá a nepředpokládá se, že by se tento trend změnil.

Aukce plynu a elektřiny na Praze 5

Do 7.6. se mohou obyvatelé Prahy 5 přihlásit do aukce plynu a elektřiny.  Cílem aukce je sjednotit zájemce o výhodnější ceny těchto médií a uspořádat aukci  dodavatelů. Klient přitom nemusí stávající smlouvu vypovědět hned, ale pouze pokud bude v aukci vysoutěžena lepší cena. Rovněž není problém novou smlouvu uzavřít až po vypršení stávajícího závazku. Jedinou zásadní povinností je při splnění podmínky vysoutěžené lepší ceny, s vítězným dodavatelem uzavřít smlouvu na 2 roky (pokud tak klient neučiní musí organizaci, která aukci zajišťuje zaplatit penále ve výši 9% ročních nákladů na příslušnou složku). Zjistili jsme, že aukce se týká i právnických osob. Aukce je tedy aktuální i pro SVJ a BD. Více informací je možné získat na www.safranek-ecentre.cz/nejcastejsi-dotazy/.

Našim klientům, kteří budou mít zájem, jsme připraveni zajistit potřebné podklady a provést jejich registraci na kontaktním místě. Bohužel jsme se o této akci dozvěděli teprve koncem minulého týdne a až dnes se nám podařilo zjistit podrobnější podmínky a proto jsme klienty neoslovovali hromadně.

Nová vyhláška - energetické štítky

Od 1.4.2013 začala platit nová vyhláška MV č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Vyhláška kromě jiného stanovuje nově metodu výpočtu energetické náročnosti budov. Nyní již tedy mají firmy nabízející audity energetické náročnosti budov kompletní legislativu ke své práci. Bohužel jsme zatím nezaznamenali žádné známky zmírnění povinnosti zpracovat energetický štítek pro družstva a společenství vlastníků.

Energetické štítky - budou povinné?

Včera jsme se na ČT24 dozvěděli, že ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje změnu legislativy, která by měla zmírnit povinnost zpracovat energetický štítek k nemovitosti. Konkrétnější informace nejsou dostupné a tak nám nezbývá než doufat, že bude možné vypustit podle našeho přesvědčení zbytečnou investici do energetických štítků.

Výpadek televizního signálu - Žižkov

Dnes bude od 6:00 do 15:00 prováděna údržba Žižkovského televizního vysílače. V domech, které využívají tento vysílač pro příjem televizního signálu, nebude televizní signál dostupný.

Levnější plyn pro naše klienty

Chtěli bychom vás informovat, že po vyjednání slev na pojistném v loňském roce, jsme zahájili jednání s Pražskou plynárenskou o výhodnějších cenách plynu pro naše klienty. V prvním kole se tato akce týká klientů, kteří mají lokální kotelny ve svém vlastnictví a jsou odběrateli plynu od Pražské plynárenské. V dalším kole chceme zajistit nabídky na levnější plyn i pro klienty jejichž kotelnu vlastní jiný subjekt.

V letošním roce bychom se chtěli zaměřit na další snižování mandatorních nákladů našich klientů.

Energetické štítky - jak na to?

Pro vlastníky domů - družstva, SVJ a fyzické osoby přinášíme informace ohledně podmínek a termínů pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov - energetických štítků. Shrnujeme informace vyplývající z legislativy a jejích výkladů. Cílem článku je dát klientům především vodítko pro rozhodnutí o tom kdy nechat energetický štítek zpracovat. Článek najdete zde.

Energetický štítek

Přiznání k dani z nemovitosti

Tento příspěvek se týká společenství vlastníků, kde jsou hromadné garáže uvedeny v KN jako jednotky.

Protože na konci ledna je termín pro podání přiznání k dani z nemovitosti uvádíme jaký postup je u zdaňování jednotky garáže v případě, že se jedná o jednotku vlastněnou více spoluvlastníky.

Za jednotku spoluvlastněné garáže může podat přiznání jeden ze spoluvlastníků za všechny, anebo každý ze spoluvlastníků za svůj spoluvlastnický podíl. Ve chvíli, kdy podá jeden ze spoluvlastníků přiznání za svůj spoluvlastnický podíl na garáži, pak musí odpovídající spoluvlastnický podíl přiznat i ostatní. Protože tito ostatní nemohou o tomto jeho podání vědět, má FÚ povinnost doměřit tuto část daně z nemovitosti odpovídající jejich spoluvlastnickému podílu sám. Spoluvlastníkovi nehrozí žádný postih, jestliže na základě výměru FÚ daň včas doplatí. Vše viz červené citace zákona níže.

Z toho jsou na FÚ upřímně nešťastní a proto jsou raději, když je přiznání podáno pouze jedním ze spoluvlastníků. Ovšem nikdo nemůže, žádnému ze spoluvlastníků zabránit, aby takové přiznání podal. Je to jeho právo.
 

 

(5) Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen „podíl na pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru (dále jen „podíl na stavbě“), má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na pozemku nebo za svůj podíl na stavbě samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na pozemku nebo na stavbě. Postup podle věty první nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Jestliže některý ze spoluvlastníků pozemku nebo stavby daňové přiznání nepodá, správce daně mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání. Obdobně se postupuje při zdaňování spoluvlastnického podílu na bytu nebo samostatném nebytovém prostoru, jakož i spoluvlastnického podílu na pozemku, u něhož je spoluvlastnictví podle zvláštního právního předpisu5a) odvozeno od vlastnictví bytu nebo samostatného nebytového prostoru.
(6) Pokud v předchozím zdaňovacím období měli spoluvlastníci pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru, společného zástupce nebo společného zmocněnce, a pokud bude uplatněn správcem daně postup podle odstavce 5 věty čtvrté, neuplatní se pokuta za opožděné podání daňového přiznání ani penále z doměřené daně. Úrok z prodlení podle daňového řádu19a) počítá se od pátého pracovního dne následujícího po náhradním dni splatnosti daně vyměřené z moci úřední.  

 

Příspěvek na Skutečný dar

Rádi bychom oznámili, že jsme přispěli na charitativní akci Skutečný dárek společnosti Člověk v tísni o.p.s.  Náš dar má hodnotu jedné vodní pumpy , která může zásobovat celou menší vesnici v některé z Afrických zemí.

Vánoční přání

Společnost Vaše domy, s.r.o. přeje všem svým klientům, dodavatelům a příznivcům šťastné a nerušené prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku.

Děkujeme vám za vaší přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Vánoční přání Vaše domy, s.r.o.

Parkovací zóny na Praze 13