Aktuality » Nová povinnost – dálkový odečet

Vážení klienti,

z přijaté Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti plynou pro bytové domy nové povinnosti. Konkrétně se jedná o požadavky na měřidla TEPLA a TEPLÉ VODY:

  • od 25. 10. 2020 je možné instalovat pouze měřidla s dálkovým odečtem
  • do 1. 1. 2027 musí být měřidla doplněna dálkovým odečtem nebo vyměněna za měřidla s dálkovým odečtem

Vzhledem k cyklu kalibrace 4 roky pro poměrová měřidla tepla a 5let pro poměrová měřidla vody (teplé i studené), je vhodné, když se bytové domy zaměří na první termín a nová měřidla již budou instalovat pouze s dálkovým odečtem.

Směrnice dále nařizuje, že:

  • od 25. 10. 2020 musí být k dispozici odečet 2x ročně, pokud jsou ještě měřidla bez dálkového odečtu. Pokud jsou již měřidla s dálkovým odečtem, musí být k dispozici odečet 4x ročně.
  • od 1.1.2022 musí být k dispozici odečet 1x měsíčně, mimo topné období je možné vynechat odečet tepla.

V odrážkách zmiňujeme odečet a v některých materiálech je zmiňováno vyúčtování, ale bude se nejspíše jednat o sdělení spotřeby za období, nikoli o vyúčtování nákladů. V současné době není k dispozici platná česká legislativa, a proto se podmínky pro české prostředí mohou ještě upřesnit, nicméně se nedá předpokládat, že by se směrnice EU neimplementovala.

Pro bytové domy znamená tato legislativa to, že by již měly při výměně/kalibraci měřidel tepla a teplé vody měly zvážit, jestli vzhledem k času instalace splní stávající a budoucí požadavky. Dále je důležité mít jistotu, že instalovaná měřidla s dálkovým odečtem bude možné bez problémů odečítat v průběhu roku a zajistit obyvatelům přístup k informacím o spotřebě. Toto nařízení může klást velké nároky na odečtové firmy, zástupce domů a správce domů. Je proto vhodné tuto problematiku vyřešit včas.