Aktuality » Příprava na GDPR

Pro naše klienty (SVJ, BD, soukromí majitelé) připravujeme dodatek ke smlouvě pro správu domu. Tento dodatek bude obsahovat popis odpovědností správce a zpracovatele osobních údajů a zavážeme se v něm k dodržování konkrétních legislativních požadavků.

Dále připravujeme oznámení pro subjekty údajů (nájemce, vlastníky jednotek, družstevníky), které bude obsahovat označení správce a zpracovatele osobních údajů a práva subjektu vzhledem ke zpracování jeho osobních údajů. Tento dokument poskytneme našim klientům, aby jej sami nebo našim prostřednictvím distribuovali subjektům údajů.

Třetím dokumentem bude návod jak provézt analýzu zabezpečení osobních údajů zpracovávaných přímo správci údajů (SVJ, BD, soukromí majitelé). Naši klienti by si měli posoudit jaké osobní údaje, k jakým účelům a v jaké rozsahu zpracovávají. Následně by si měli posoudit, zda zpracovávají osobní údaje ke správným účelům a mají je odovídajícím způsobem zabezpečené.

Věříme, že vzhledem k současnému poznání podmínek zavedení Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů je to maximum, co je možné vykonat pro splnění legislativních podmínek.