Aktuality » Sleva na dani z příjmů pro důchodce i pro rok 2013

    Na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 16.9.2014 bylo Finanční správou dne 7.10. zveřejněno, že je možno nově uplatnit slevu na dani pro starobní důchodce ve výši 24.840,-Kč nejen v roce 2014, ale  i zpětně za rok 2013. To je dobrá zpráva pro starobní důchodce, kteří měli v roce 2013 příjem podléhající zdanění, tedy např. i pro členy výborů SVJ, či představenstev BD.

    Nejčastěji lze slevu na dani za rok 2013 uplatnit formou podání dodatečného daňového přiznání za rok 2013, případně podáním řádného daňového přiznání v případě, že daňové přiznání doposud podáno nebylo. V některých případech lze slevu dodatečně uplatnit i u zaměstnavatele (v případě, kdy pracující důchodce podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, bylo mu provedeno roční zúčtování záloh a zaměstnavatel tuto slevu nezohlednil).

    Slevu nelze uplatnit v případě, že příjem ze závislé činnosti byl zdaněn srážkovou daní.
 
    Sleva může být uplatněna formou výše uvedeného podání  ve lhůtě do 3 let od termínu pro podání daňového přiznání, tedy typicky do 1.4.2017. Podání by však mělo být zároveň učiněno do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy poplatník zjistil, že mohl daňovou slevu uplatnit.
Slevě na dani pro pracující důchodce se věnuje předcházející článek.

Více informací naleznete zde:
 
Zástupci domů v naší správě se mohou obrátit přímo na nás.