Aktuality » Zvýšení pojištění odpovědnosti - Vaše domy, s.r.o.

Vzhledem k rostoucímu počtu klientů a také díky tomu, že vykonáváme již v několika domech funkci předsedy společenství, jsme se rozhodli zvýšit pojistnou částku pro krytí podnikatelských rizik. Pojistná částka pro odpovědnost za škodu způsobenou klientovi činí nyní 10.000.000 Kč.