Aktuality » Úsporná opatření - rady MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo doporučení k úsporám energií v budovách. Jedná se o souhrn námětů, které však pro profesionály a informované občany nepřinášejí nic nového. Jedná se o změny, které klientům průběžně doporučujeme nebo je iniciují sami. Velké změny, které by přinesly významné úspory energií, jsou závislé především na dostupnosti finančních prostředků a návratnosti investic. Tam se budou klienti, stejně jako v minulosti, rozohodovat spíše v dlouhodobějším horizontu než jako o opatření před nastávající topnou sezónou. Jako v minulosti, jsme připravení klientům poskytnou odpovícající podporu v jejich rozhodování. Pro nastávající topnou sezónu očekáváme od státu konkrétní podporu pro zmírnění následků zvýšených cen energií.