Aktuality » Připojení na hasiče - Mconn - Patrol Group

Všichni naši klienti,

kteří musí ze zákona mít připojenou požární signalizaci přímo na hasiče, řeší již řadu měsíců problém se změnou dodavatele tohoto připojení. HZS Praha v loňském roce klienty informoval, že stávající firma, přes kterou připojení probíhalo (Mconn) bude od 1.11.2021 nahrazena firmou Patrol Group. Jako v minulosti, i nová firma bude mít na tuto službu monopol. Zatím s tímto stavem nic neudělal antimonopolní úřad ani nikdo jiný. Bohužel firma Patrol Group si stanovila jinou technologii pro připojení, než mají klienti nyní nainstalovanou v domech.  Implementace nové technologie bude podle odhadů stát 80-120tis. Kč na každý objekt, který má toto připojení instalované. Zjišťovali jsme, že cena vlastního zařízení činí cca 30-35tis. Kč. Ostatní náklady jsou údajně spojené se změnou dokumentace a programování komunikačního zařízení pro spolupráci s ústřednou elektronické požární signalizace v domě. Zatím jsme pro klienty nenašli jiné řešení, než se smířit s touto investicí. Po letech se touto problematikou konečně začali alespoň zabývat novináři viz Reportéři ČT čas 13:09. Konzultovali jsme problematiku i s právním zástupcem. Bohužel, stále platí že:

1. Povinnost připojit se přímo na hasiče vyplývá z požární dokumentace domu (bylo by asi obtížné až nemožné projekt změnit tak, aby dům splňoval normy požární bezpečnosti staveb a nepotřeboval připojení). Povinnost je na provozovateli domu (SVJ, BD).

2. Zajistit náhradu za připojení dle legislativy jde pouze obsluhou ústředny elektronické požární signalizace v domě v režimu 24x7 a to je bytových domech nereálné (technicky a ekonomicky)

3. Poskytovatele připojení určuje Hasičský záchranný sbor, protože tato firma má svůj pult připojený přímo na pult HZS

4. Poskytovatel připojení si diktuje technické podmínky pro připojené objekty a cenu služby

5. Smlouva se stávající firmou Mconn je HZS vypovězená a přestane platit 31.10.2021

6. Rozhodnutí antimonopolního úřadu, soudů nebo nějaká revize podmínek připojení u HZS je ve hvězdách

Případné další informace budeme průběžně doplňovat.