Aktuality » Pokračování karantény

Vážení klienti,

vláda prodloužila karanténu do 1.4. Naše fungování se proto nemění. Naši technici, i dodavatelé jsou schopní zajistit běžnou technickou správu domů (havarijní opravy, revize, běžná údržba, běžné opravy). Logicky se odsouvají akce, kdy je potřeba hromadných návštěv bytů nebo opravy a investice, o kterých se musí rozhodnout na schůzích.

Vzhledem ke střídání administrativních pracovníků na pracovišti, dojde k prodloužení doby zpracování vyúčtování. Prodloužení očekáváme u některých klientů do května. Vyúčtování průběžně zpracováváme a distribujeme klientům, rovněž vyřizujeme ostatní administrativní požadavky.

S pozdravem,

__________________________________________

Patrik Kuta
jednatel