Kontakty na správce

Dotazy a požadavky technické i administrativní povahy:


Havárie:

  • Telefon 776 259 117 – na toto číslo přijímáme pouze hlášení havárií, které nesnesou odklad a ohrožují osoby nebo majetek. V provozu 24h denně.


Osobní návštěvy – dohodnuté schůzky, vyzvednutí klíčů apod.:

  • Hlavní kancelář: Vaše domy, s.r.o., Kovářova 39/23, 155 00 Praha 5, 2.p vlevo na konci chodby.
  • V kanceláři jsme přítomni v pracovní dny v čase 8:00-16:00 (případně jinak po domluvě).