Předseda SVJ

Na základě poptávky našich klientů a obecné poptávky po službách externího předsedy společenství, jsme v minulém roce začali poskytovat tuto službu. Pro činnost předsedy SVJ můžeme nabídnout naše dlouhodobé a rozmanité zkušenosti v oblasti správy domů. Naši pracovníci procházejí školeními v oblasti legislativy, stavebnictví, účetnictví, daní, požární ochrany a mají v těchto oblastech praktické zkušenosti.

Faktickým výkonem funkce předsedy společenství je v naší společnosti pověřena vždy jedna konkrétní osoba pro každého klienta. Tato osoba jedná za SVJ navenek a jedná i se členy společenství. Tato osoba má v rámci naší společnosti k dispozici pro svou činnost všechny ostatní odborníky a v případě její nepřítomnosti je zcela zastupitelná. Předsedou společenství je však formálně naše společnost, která je rovněž pro výkon této funkce pojištěna.


Pokud máte zájem o nabídku služby externího předsedy společenství, prosím napište nám na náš kontaktní e-mail. Naší nabídku jsme připraveni prezentovat před výborem SVJ nebo vlastníky na shromáždění, kde rovněž můžeme zodpovědět případné dotazy.