Provozní prohlídky výtahů

Vzhledem k tomu, že naši údržbáři provádějí pravidelné prohlídku a údržbu domu, nabízíme našim klientům rovněž provádění pravidelných provozních prohlídek výtahů podle ČSN 27 4007.

Provozní prohlídky slouží ke zjištění zjevných závad. Včasné zjištění závada jejich rychlá oprava přispívá k zlepšení  provozuschopnosti výtahů a prodloužení jejich životnosti. Záznamy o prohlídce provádí naši pracovníci do knih výtahů a o závadách informují techniky správy nemovitostí.