Technická správa

Mezi hlavní úkoly technické správy patří: 

Prohlídky Pravidelná kontrola stavu nemovitosti.
Revize Zajištění povinných revizí a kontrol v řádných termínech a zajištění odstranění závad.
Údržba Zajištění běžné údržby nemovitosti a sledování kvality prací.
Havárie Vlastní 24h kontaktní linka pro řešení havárií v domech, zajištění havarijní služby.
Dokumentace Dokumentace oprav, změn a sledování záruk.
Reklamace Evidence a vyřizování reklamací společných částí domu uznaných dodavateli.
Zprávy Zpracování přehledu stavu nemovitosti a plánu oprav (ročně).