Zásady naší práce

  • Komplexní péče – snažíme se na sebe přenést všechny běžné činnosti související se správou domu, abychom odlehčili zástupcům domů.
  • Otevřenost – před klienty nic neskrýváme a nesnažíme se zakrývat vlastní chyby a informujeme zástupce domů o všech důležitých věcech.
  • Transparentnost – jsme nezávislí na dodavatelích a náš klient může ovlivnit, od kterého dodavatele službu dostane, podle naší zásady nás platí klient, nikoli dodavatel.
  • Kvalita práce – máme standardní postupy v administrativní i technické správě, které vedou naše zaměstnance k poskytování kvalitních služeb.
  • Řešení problémů - všechny technické problémy máme podchycené ve vlastní aplikaci, kde se zaznamenává i jejich vývoj, problémy řešíme v souladu s pokyny vlastníků.
  • Pružnost – kromě standardních služeb zahrnutých v paušální odměně za správu, nabízíme účetní, daňové a technické poradenství.