Změna nájemce bytového družstva a/nebo vlastníka družstevního podílu

  • O změně nájemce a/nebo vlastníka družstevního podílu (družstevníka) je potřebné co nejdříve informovat družstvo a správce domu.
  • Změnu  v naší evidenci  provádíme ke dni, ke kterému je změna provedena ve smlouvě.
  • Měřené služby (teplo, voda) jsou vyúčtovány na základě stavů měřidel.
  • Výrobní čísla, stavy, druh služby (teplo, TUV, SV apod.) a datum odečtu měřidel potvrzené oběma účastníky je potřeba předat správci. Odečet měřidel může být proveden nejen v den změny nájemce a/nebo družstevníka, ale i před nebo po tomto datu. Odečtené hodnoty však budou vždy použity tak, jako by k předání bytu došlo v den změny nájemce a/nebo družstevníka.
  • Neměřené služby (např. úklid, výtah, odvoz odpadu, odměna správci) budou rovněž vyúčtovány k datu změny nájemce a/nebo družstevníka.
  • Vyúčtování provádí správce vždy jednou ročně za celý kalendářní rok pro celý dům (cca duben - červen následujícího roku). Vyúčtování v průběhu roku pro jeden byt/nebytový prostor nelze provést. Původní nájemce/družstevník proto musí správci předat kontaktní údaje pro předání vyúčtování.
  • Přehlášení elektřiny, plynu, kabelové TV, telefonu a dalších individuálních služeb v bytě je věc pouze mezi účastníky prodeje a správce tyto služby nevyúčtovává.