Aktuality » Skutečný majitel SVJ - možná změna zákona

Dostali jsme neoficiální informaci, že by mohla být přijata novela zákona, která by zbavila společenství vlastníků povinnost do 1.1.2021 zapsat skutečného majitele. Pokud by došlo do doby účinnosti k této změně, budeme o ní naše klienty informovat. Zároveň jsme zatím pozastavili zpracovávání zápisů skutečného majitele pro klienty, kteří si tuto službu u nás objednali, aby nedošlo k marnému vynakládání prostředků.