Reference

Naše společnost spravuje více než sedmdesát bytových domů (10-2016). Pro naší prezentaci jsme vybrali typické zástupce domů v naší správě.

Bytové domy Botanika III. - Jinonice

Šestipodlažní bytové domy postavené ve třetí etapě výstavby – 2007-2009, celkem 192 bytových jednotek v pěti domech. V domech jsou výtahy, dvouúrovňové garáže, elektronická požární signalizace, vzduchotechnika. Domy jsou vytápěny lokálními plynovými kotelnami. V domech jsme řešili řadu reklamačních závad vůči dodavateli stavby, instalaci GSM bran do výtahů a zabezpečení domů.

 

Bytové domy Harmonie - Stodůlky

Deset šestipodlažních bytových domů z roku 2003 -4. Celkem 456 bytových jednotek. V domech jsou výtahy a společné garáže. Domy jsou vytápěny lokálními plynovými kotelnami. V domech jsme vyřizovali reklamace vůči dodavateli stavby a prováděli jsme posouzení ekonomiky plynových kotelen, instalaci GSM bran do výtahů, rozšíření STA o digitálním příjem, instalaci vstupních systémů a výměny garážových vrat.

Bytový dům Arboreum - Košíře

Novostavba pětipodlažního domu v Košířích. Dům sestává ze samostatně stojícího bytového domu, na který jsou stavebně a technologicky navázané řadové domky s předzahrádkami. Celkem 55 bytových jednotek. V domě je lokální plynová kotelna, výtahy, ventilace a kamerový systém, střechy řadových domků tvoří zelené zahrady s automatickým zavlažováním. V domě jsme uplatňovali několik desítek reklamačních závad včetně znaleckých posudků a zajišťovali instalaci klíčového systému.

Bytové domy Botanika II. - Jinonice

Čtyřpodlažní bytové domy postavené ve druhé etapě výstavby – 2004-2007, celkem 113 bytových jednotek ve třech domech. V domech jsou výtahy, dvouúrovňové garáže, vzduchotechnika, požární světlíky. Domy jsou vytápěny lokálními plynovými kotelnami. V domech jsme řešili řadu reklamačních závad vůči dodavateli stavby, instalaci GSM bran do výtahů, zabezpečení domů, výměnu garážových vrat a instalaci zařízení na kontrolu lan výtahů.

 

Panelový dům - Stodůlky

Devítipodlažní panelový bytový dům, celkem 120 bytových jednotek v pěti vchodech. V domě jsou výtahy, požární větrání a výměníková stanice. V domě byla provedena revitalizace vč. výměny oken a zateplení, rekonstrukce výtahů a rekonstrukce osvětlení chodeb a instalace vstupního systému. V domě je společenství vlastníků a zároveň bytové družstvo. Oba subjekty jsou předmětem naší správy.

 

Bytový dům - Košíře

Novostavba osmipodlažního domu v Košířích. 36 bytových jednotek. V domě je lokální plynová kotelna, výtahy, ventilace, elektronická požární signalizace. V domě jsme uplatňovali desítky reklamačních závad včetně znaleckých posudků.

   

 

 

 

Bytový dům - Smíchov

Pětipodlažní dům s 20 bytovými jednotkami a zahradou. V domě zařizujeme běžné revize a opravy a zařizovali jsme posouzení a odstranění vlhkosti zdiva. Připravujeme rekonstrukci plotu a suterénu.

 

 

 

Bytový dům v Nové Kolonii - Stodůlky

Šestipodlažní dům s 30 bytovými jednotkami, jedním vchodem a podzemní garáží. Dům je vytápěn vlastní plynovou kotelnou. V domě jsme vyřizovali reklamace vůči dodavateli stavby a revizi dodavatelských smluv a dále zařizujeme běžné revize a opravy.

 

  

Bytový dům - Nové Město

Dvoupatrový dům z 19 století. 12 bytů a 6 provozoven, soukromý vlastník, byty s regulovaným i tržním nájemným. Topení je individuální. V suterénu se nachází stylová restaurace. Dům je v soukromém vlastnictví. V domě jsme realizovali rekonstrukci vzduchotechniky, nebytových prostor, rekonstrukci dvou bytů a zateplení části fasády.

 

Panelové domy Stodůlky

Dva čtyřpodlažní panelové domy ze sedmdesátých let. Celkem 32 bytů a 20 garáží. V domě jsme realizovali instalaci systému hlavního klíče, opravu vstupních portálů a schránek.