Aktuality » Změna sazeb DPH od 1.1.2024

Změna sazeb DPH od 1.1.2024

Práce na údržbě bytových domů zůstávají ve snížené sazbě. Původně byla tato sazba 15% a nyní se snižuje na 12%. Úklidové práce v bytových domech, které byly dříve ve snížené sazbě 10%, byly přesunuty do základní sazby 21%.

V závorce jsou uvedeny původní sazby.

Vodné/stočné – 12% (10%)

Dodávka tepla a chladu – 12% (10%)

Stavební a montážní práce v bytových domech – 12% (15%)

Úklid bytových domů – 21%  (10%)