Administrativní správa

 Mezi hlavní úkoly administrativní správy patří:

Evidence Pořizování a udržování evidence bytů a osob, tvorba předpisů plateb.
Platby Příprava plateb a komunikace s bankou, provádění plateb do dohodnuté výše (včetně SIPO). Kontrola plateb a upomínání a přehled dlužníků.
Vyúčtování Zajištění odečtů, kontrola a rozdělení nákladů, rozpočítání nákladů na jednotky, distribuce výstupů. Provádění vyúčtování zálohových služeb pro vlastníky.
Dodavatelé Zajištění smluv s dodavateli služeb (odpad, úklid, energie, údržba zeleně apod.) Provádění odečtů domovních měřidel a kontrola faktur za dodávky energií a služeb
Účetnictví Vedení podvojného účetnictví, včetně zpracování roční závěrky a podání daňového přiznání SVJ.
Zprávy Zpracování plánu hospodaření domu.
Pojištění Sjednání pojištění společných prostor a hlášení poj. událostí pojišťovně.
Schůze Účast na schůzi SVJ.