Certifikáty a osvědčení

V následujících dokumentech, jsou doklady osvědčující naší společnost k provádění činností nad rámec běžné údržby domu a další formální dokumenty.