Kalibrace čidel

V bytových domech jsou instalovaná především čidla pro hlídání úrovně CO (v garážích) a čidla pro kontrolu úniku plynu v kotelnách. Správná funkce čidel přímo ovlivňuje bezpečnost obyvatel domu.

Naši pracovníci provádějí kromě zkoušky funkčnosti také kalibraci čidel s použitím normovaného kalibračního plynu. V případě zjištění vadných čidel organizujeme jejich opravu nebo výměnu. Pro každé čidlo je vystaven samostatný protokol s potvrzením jeho správné funkce.