Havárie společné prostory

  • Pro případ havárie ve společných částech domu je k dispozici telefon 776 259 117.
  • Na toto číslo přijímáme pouze hlášení havárií, které nesnesou odklad a ohrožují osoby nebo majetek.