Upomínky dlužných plateb

  • V pravidelných intervalech provádíme kontroly plateb přijatých plateb za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů.
  • První upomínka je neformální a slouží k informování dlužníka.
  • Další upomínky jsou zasílány evidovaným způsobem a náklady na jejich zpracování a distribuci jsou hrazeny dlužníky.
  • Některé domy mají dále odsouhlaseny různé finanční sankce pro dlužníky.
  • Po dohodě se zástupci domu předáváme vybrané dluhy k právnímu vymáhání.
  • Pokud jste dostali upomínku dlužné platby prosíme, uhraďte dluh neprodleně.
  • Pokud máte pochybnosti o výši dluhu, neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím formuláře nebo e-mailu.