Bankovní účty pro SVJ a BD

1) Nejprve je dobré uvést, že v současné době mají všechny řádně působící banky na našem trhu zákonné pojištění, které je pro jednoho klienta ekvivalentem 100.000 EUR, tedy s rezervou cca 2,7 milionu korun. Jestliže by prostředky SVJ přesahovaly tuto částku, bylo by dobré je mít rozděleny minimálně do dvou peněžních ústavů.

Samozřejmě i s tímto pojištěním by v případě problémů banky bylo složité řešit okamžitou situaci, ale kritická situace by většinou nenastala, protože dodavatelé o vás, jako klienta vesměs stojí a asi by nebyl v takovém případně problém domluvit jiný termín zaplacení a hlavně na běžné provozní náklady se peníze vybírají průběžně.

Z tohoto pohledu se jeví další diskuze o bezpečností uložených prostředků jako nadbytečná, ač to může být častý argument velkých „kamenných“ bank.

2) Dalším parametrem je možnost zhodnocení volných prostředků. Zde upozorňuji, že nelze srovnávat s možnostmi fyzických osob (kterými často někdo ze SVJ argumentuje, neboť je sám využívá), protože ty jsou obecně lepší. Je třeba se zabývat pouze nabídkami pro právnické osoby. Další podstatným omezením je, že "investice" by měla být konzervativní. Výbor nerozhoduje o svých prostředcích, ale o prostředcích svých členů. SVJ není založeno za účelem zhodnocování prostředků, ale za účelem správy domu. Mělo jednat o jisté (pojištěné) uložení prostředků, tedy opět pouze u banky buď spořící účet, nebo termínovaný vklad. Zrovna nedávno bylo provedeno srovnání těchto produktů, viz následující odkaz:

http://www.uctysporici.cz/news/vybirame-vhodny-sporici-ucet-terminovany-vklad-pro-svj/

Uvedené lze zkoumat a získané úroky je třeba porovnat s výší poplatků, viz níže. Vyšší úroky jsou pouze u termínovaných vkladů na období několika let, což není pro SVJ vhodné. Na druhou stranu zase SVJ většinou nejedná ze dne na den a několikaměsíční termínovaný vklad je jistě možný. Lze např. uzavřít více smluv o TV na např. 6 měsíců, ale s posunutou splatností tak, aby šlo vždy řešit momentální situaci.

3) Z rozsahu poskytovaných služeb je pro SVJ ve většině případů podstatné pouze dobře fungující internetové bankovnictví. Ze zkušenosti správce převážně nových domů můžeme uvést, že SVJ v podstatě jiné služby nevyužívá (nedá se např. předpokládat, že by si chtělo brát úvěr / výjimky jsou jistě možné/, využívalo platebních karet, investičních nástrojů, byly by zapotřebí návštěvy banky, atd.).

4) Dalším parametrem je výše poplatků bance. U kamenných bank je běžné, že za jejich služby platíte řádově stovky Kč měsíčně, ročně tedy jednotlivé tisíce. Když se tyto platby rozpočítají na jednotlivé byty a měsíce, tak to sice není žádná horentní suma, ale možná je to zbytečné a tyto prostředky lze v rámci SVJ investovat lépe.

Za poslední cca dva roky se nejvíce našich klientů rozhodlo pro přechod do FIO banky. Hlavním argumentem byly právě nulové poplatky (to jako správce můžeme potvrdit) a splnění veškerého výše uvedeného. Podobnou nabídku má v současné době i Equa Bank, se kterou však nemáme zatím žádné zkušenosti. V každém případě se vyplatí kontaktovat i stávající peněžní ústav, zda pro vaše SVJ nemá nějakou výhodnější nabídku. Často v dnešním konkurenčním prostředí uspějete.


Přejeme vám šťastnou volbu.