Společenství vlastníků, bytová družstva i soukromí majitelé domů mohou využít sankcí zakotvených v legislativě a po dlužnících vyžadovat zaplacení úroku z prodlení a poplatku z prodlení. Je ale nutné rozlišovat typy předepsaných plateb.

Úrok z prodlení je možné použít na dluh na platbách příspěvků na správu domu a pozemku dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a pro platby nájemného. Současná výše úroku z prodlení činí 8,05% ročně.

Pro dluhy na platbách (včetně záloh) za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů je možné dlužníkovi předepsat poplatek z prodlení dle z. č. 67/2013 Sb. Poplatek je možné předepsat, pokud prodlení přesahuje o více než 5 dnů splatnosti platby. Výše poplatku činí za každý den prodlení jedno promile (0,001) z dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. Výše poplatku z prodlení tedy činí min. 36,5% ročně.

Kromě uvedených sankcích si může SVJ nebo BD odsouhlasit vlastní sankce. Jedná se např. o sankci za pozdní platbu. Sankce však musí být přiměřená – nesmí odporovat dobrým mravům. Pokud by dlužník rozporoval výši této sankce, o její přiměřenosti by nejspíše rozhodoval soud.