Odměny členů výborů a předsednictev

Na základě dohody s klienty vedeme mzdovou agendu družstev a společenství vlastníků jednotek (dále subjekty). Odměny členům výborů SVJ a předsednictev družstev podléhají zdravotnímu pojištění.

  • Subjekty registrujeme jako plátce zdravotního pojištění u pojišťoven, kde jsou registrováni členové výborů a předsednictev (musíme dostat přehled o zdravotních pojišťovnách jednotlivých členů výborů a předsednictev).
  • Pojišťovnám zasíláme přehledy (musí se provádět i za měsíce, kdy se nic nevyplácelo).
  • Ve výplatním termínu dáváme pokyn k převedení zdravotního pojištění na účty zdravotních pojišťoven.
  • Zasíláme výkazy a dáváme pokyny k hrazení sociálního pojištění.
  • Od jednotlivých pojištěnců požadujeme prohlášení, že je za ně jinde odvedeno pojistné v minimální výši, či se jich toto minimum netýká. V případě, že by takové prohlášení neexistovalo, odvádělo by se pojistné každý měsíc v minimální výši.