Lex Covid - hlasování mimo shromáždění

Vážení,

nový občanský zákoník umožňuje hlasovat mimo shromáždění, pokud je řádná schůze neusnášeníschopná. Pokud je ve stanovách uvedeno, že hlasování mimo shromáždění je možné uspořádat i v jiných případech a záleží na rozhodnutí výboru/předsedy společenství jestli tuto formu zvolí, pak nebyla tato SVJ karanténou omezena. Řada SVJ, však ve stanovách tuto možnost nemá a proto bylo jejich rozhodování zablokované nemožností svolat shromáždění z důvodu zákazu shromažďování. Vláda na tento stav reagovala změnou legislativy, která již vstoupila v platnost a která umožňuje po dobu, kdy není možné svolat shromáždění z důvodu zákazu shromažďování, uspořádat hlasování mimo shromáždění. Příslušný zákon je zde http://www.cuscz.cz/files/2684MmM.pdf. Konkrétně se jedná o ustanovení § 19 až § 22, které se uplatní po dobu trvání opatření omezujících konání shromáždění.

Aktuálně (15.10.2020), při omezení shromáždění osob, platí tato úprava do 31.12.2020.