Příspěvky na energie - informace


Nařízení vlády č. 262/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za energie

-          podle této legislativy se jedná o příspěvek na el. energii určený pouze pro domácnosti. Příspěvek zpracuje dodavatel el. energie za odběratele. Nevztahuje se SVJ/BD.

 

5.10.2022 Vláda zrušila nařízení, které definovalo příspěvky na úhradu nákladů na teplo a výrobu teplé užitkové vody. Celá akce s hlášením počtu bytů a dalších informací distributorům a dodavatelům byla tedy zbytečná.

V platnosti zůstává nařízení, které definuje příspěvky na elektřinu pro domácnosti. Toto nařízení se netýká SVJ a BD.

Stále sledujeme vývoj v této oblasti a budeme naše klienty informovat.

 

Současně pracujeme na dalších tématech v této oblasti, abychom vás mohli dále informovat.