Změna rozúčtování tepla od 1.1.2024

Vážení,

připravovaná novela vyhlášky č. 269/2015 Ministerstva pro místní rozvoj mění způsob rozúčtování tepla na jednotky. Je předpoklad, že novela bude přijata v listopadu s účinností od 1.1.2024. Změna již tedy ovlivní vyúčtování za rok 2024.

Nejvýznamnější je změna v určování základní a spotřební složky při rozúčtování tepla. (Určuje se základní složka, zbytek nákladů tvoří spotřební složku.) Nově se bude výše základní složky určovat podle klasifikace objektu v průkazu energetické náročnosti budovy (dále PENB). Důležité je, že průkaz musí být k 1.1.2024 platný (platnost je max. 10 let) a zpracovaný podle vyhl. 78/2013 nebo vyhl. 264/2020. Průkaz zpracovaný dle dřívější legislativy je neplatný. Pokud nebude mít objekt k 1.1.2024 zpracovaný platný PENB, bude klasifikován v kategorii F a G (energeticky nehospodárná budova).

Základní složka se bude klasifikovat takto:

60% - klasifikace budovy A, B, C

50% - klasifikace budovy D, E

40% - klasifikace budovy F, G a horší nebo bez klasifikace (bez PENB)

Pokud je aktuální hodnota základní složky u objektu vyšší než je uvedeno ve vyhlášce, je možné tuto hodnotu použít naposledy pro vyúčtování roku 2024.

Od těchto hodnot se může SVJ/BD odchýlit o 10% výše nebo níže. Může být tedy odhlasovaná tato korekce. Pokud by měla korekce platit pro rok 2024, musí být odhlasována do konce roku 2023.

Dále vyhláška zvyšuje rozdíl pro spodní korekci z 20% na 30% průměrné hodnoty a snižuje horní korekci z 80% na 70% průměrné hodnoty.

Co je tedy potřebné připravit? V tuto chvíli je potřebné se ujistit, že má SVJ/BD platný PENB. Po přijetí vyhlášky je možné si odhlasovat +-10% korekci základní složky.

O případných dalších změnách vás budeme informovat.

Vaše domy, s.r.o.